Sveaskog

Sveaskog höjer virkespriserna

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 11:03 CET

Sågverkens försäljning går bra och efterfrågan på både timmer och massaved har ökat stadigt. Sveaskog i Bergslagen höjer därför priserna vid inköp av virke.

- Vi höjer massavedspriserna till våra virkesleverantörer i Värmlands, Örebros, Södermanlands och Västmanlands län med 25 kr/m3fub denna vecka, säger Mats Tegmyr, marknadsansvarig på Sveaskog i Bergslagen.

- Timmerpriserna kommer också att höjas. Vi räknar med en uppgång med 40-50 kr/m3to (35-45 kr/m3fub) i Mellansverige från den 1 januari år 2010.

Särskilt sågverken brukar ligga tidigt i spåret vid konjunkturuppgångar. Både valutaeffekter och en låg produktion i våra konkurrentländer har gett en klar fördel för den svenska träindustrin.

- Med de prishöjningar på virke som vi nu genomför hoppas vi att skogsägarnas intresse för att leverera virke ökar, säger Mats Tegmyr.

För mer information:

Mats Tegmyr, marknadsansvarig Sveaskog Bergslagen, tfn 070-536 95 86

Esbjörn Wahlberg, pressansvarig Sveaskog, tfn 070 – 231 35 02