Sveaskog

Sveaskog kvalitetsmärkt med "Naturens bästa"

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2003 14:07 CEST

Vid en ceremoni i fager försommargrönska på Fjäderholmarna i Stockholm, förärades Sveaskog ett diplom för turistarrangemanget Gästabud på Omberg.

Marknadsansvarig inom Sveaskogs verksamhetsområde Jakt, fiske & naturupplevelser, Monika Ljungcrantz mottog diplomet av programledaren för "Mitt i naturen" vid Sveriges Television, Jan Danielsson.

"Märkningen av vårt arrangemang inom ekoparken Omberg visar att vi är inne på rätt spår, säger Monika. "Vår ambition att samverka med lokala entreprenörer, använda lokalt framställda råvaror mm skapar förutsättningar för en långsiktig uthållig turism samtidigt som det bidrar till att stärka det lokala näringslivet."

Sveaskog kommer att ansöka om märkning med Naturens bästa även på andra arrangemang som bedrivs i bolagets regi. Det är bl a Kronolaxfisket i Mörrum, Gästabud med järnålderstema vid Böda, Öland samt vandringar på Halle-Hunneberg.

"Som Sveriges största skogsägare är det naturligt att arbeta med de rekreationsmässiga värdena vid sidan av det kommersiella skogsbruket" "Vår satsning inom Jakt, fiske & naturupplevelser skapar dels ett extra ben inom Sveaskogs verksamhet samtidigt som det kan förbättra villkoren för lokala entreprenörer som vi kommer att samarbeta med," avslutar Monika Ljungcrantz.

Bakom kvalitetsmärkningen Naturens bästa står Svenska Ekoturismföreningen, Jordbruksverket, Turistdelegationen, Sveriges Rese- och Turistråd samt deltagande företag. För närvarande finns det 38 godkända arrangemang över hela Sverige.

För mer information kontakta:
Bo-Göran Karlsson, chef för Jakt, fiske & naturupplevelser
Tel 070-683 26 67
Monika Ljungcrantz, Marknadsansvarig inom Jakt, fiske & naturupplevelser
Tel 08- 655 92 39