Sveaskog

Sveaskog och Skogsstyrelsen samarbetar kring kontinuitetsskogsbruk

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:06 CEST

I samarbete med Skogsstyrelsen startar Sveaskog under våren ett storskaligt, långsiktigt försök med kontinuitetsskogsbruk i kommunerna Gällivare, Östersund och Oskarshamn. Försöket omfattar tre områden med produktiv skogsmark om totalt 3 000 hektar.

- Sveaskog vill hitta alternativ till trakthyggesbruk för att använda på delar av markinnehavet. Med det storskaliga försök vi nu genomför kring kontinuitets-skogsbruk kan vi öka kunskapen om vilken inverkan den metoden har på produktion, tillväxt, biologisk mångfald, friluftsliv och annan markanvändning såsom renskötsel, säger Sveaskogs vd Gunnar Olofsson.

Försöket drivs i samarbete med Skogsstyrelsen. Även Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som har stor kompetens kring fältförsök kommer att engageras i projektet.

- Det är positivt att Sveaskog tar detta initiativ. Med ett långsiktigt försök i den här omfattningen kommer Skogsstyrelsen att kunna jämföra olika skogsbruksmetoder och hur de bidrar till att uppfylla olika mål. Skogssektorn har god kunskap om trakthyggesbruk, men vi vet för lite om hur bland annat ekonomi och miljö påverkas av kontinuitetsskogsbruk, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander.

För det långsiktiga försöket väljer Sveaskog ut tre områden med produktiv skogsmark som vardera omfattar ca 1 000 hektar. De områden som kommer att ingå i försöket är Misterhult i Oskarshamns kommun, Handog i Östersunds kommun och Leipipir i Gällivare kommun.

Områdena i södra Norrland och Norrbotten väljs så att de består av så stor andel äldre till gammal skog som möjligt. I södra Sverige finns inga områden på hundra hektar eller mer där det bedrivits kontinuitetsbruk. På större delen av försöksarealen krävs därför åtgärder från Sveaskogs sida för att skapa förutsättningar för kontinuitetsbruk.

Skogsstyrelsen driver sedan en tid tillbaka på regeringens uppdrag ett projekt rörande kontinuitetsskogar och kontinuitetsskogsbruk. Resultaten från dessa studier kompletterar resultaten och erfarenheterna från försöket på Sveaskogs marker.

Med kontinuitetsskogsbruk menas ett brukande utan hyggen. Det vill säga att skogen kontinuerligt har träd på marken, och att avverkningen sker trädvis och inte yttäckande.

För mer information kontakta:
Gunnar Olofsson, vd Sveaskog, tel 070-334 15 16
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 070-872 22 05
Göran Enander, generaldirektör Skogsstyrelsen, tel 036-15 57 00
Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen, tel 036-15 55 52