Sveaskog

Sveaskog stärker samarbetet med forskarvärlden

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 10:52 CEST

Idag samlas forskare och Sveaskogs stipendiater till ett seminarium på Naturhistoriska Riksmuséet för att diskutera olika aspekter på skogens framtida roll. Sveaskog delar regelbundet ut forskarstipendier till sina medarbetare och seminariet är ett led i att ytterligare stärka samarbetet med universitet och högskolor.

- Våra stipendiater har genom åren gett oss fördjupade kontakter med
universitet, högskolor och institut. Det känns därför naturligt att
ytterligare öka kunskapsutbytet genom att anordna en seminariedag om
forsknings- och utvecklingsfrågor, säger Lars Sköld, VD på Sveaskog.

Sveaskog satsar på forskning och utveckling genom bl a en stipendiefond
som ger i första hand medarbetare möjlighet att bedriva doktorand- eller
licenciatstudier. Syftet med fonden är att utveckla verksamheten och
skapa ett mervärde för kunderna, samt att öka attraktionskraften som
arbetsgivare.

Under seminariedagen kommer fem kvalificerade forskare och Sveaskogs
fyra nuvarande stipendiater att hålla föredrag som belyser olika
aspekter på skogens framtida roll, allt från klimatfrågor till ekonomi.
Medarbetare, kunder, branschfolk och journalister är inbjudna.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och verkar för ett
marknadsdrivet, miljöinriktat och långsiktigt uthålligt skogsbruk.
Huvudverksamheterna är skogsbruk och virkesförsäljning med ett eget
omfattande skogsinnehav. Skogsrörelsen innefattar även
fastighetsförsäljning och kommersiell verksamhet beträffande jakt, fiske
och naturupplevelser.

För mer information om föredragen och föredragshållarna, eller för att
hämta bilder, besök gärna www.sveaskog.se. Om du har frågor, vänligen
kontakta Lars Ödberg, tfn: 08-655 91 75.