Sveaskog

Sveaskog utvecklar samverkan mellan skogsbruk och rennäring

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:20 CET

Sveaskog ska inrätta skogsområden där fokus ligger på att utveckla och testa olika former för samverkan mellan skogsbruk och rennäring. Ett projekt tillsätts under december för att besluta var dessa skogsområden ska finnas och vilka forskningsprojekt och försök som ska bedrivas i respektive område.

- Skogsbruket och rennäringen är beroende av samma skog och båda näringarna måste kunna utvecklas i synergi med varandra. Ambitionen med de skogsområden vi inrättar är att utveckla nya och bättre former för samverkan. Områdena är en slags ekoparker, alltså stora sammanhängande landskap, men där rennäringen ställs i fokus istället för naturvården, förklarar Sveaskogs styrelseordförande Bo Dockered.

Tillgången på marklav är avgörande för renbetet under barmarkssäsong och hänglaven är viktig under perioder då snön hindrar renarnas grävande. Denna tillgång påverkas av skogsbruket på olika sätt. I de skogsområden som inrättas kommer Sveaskog att bedriva praktisk forskning och utveckling kring nya metoder som gynnar båda näringarna.

Forskning ska bland annat bedrivas kring nya tekniker för skonsam markberedning som inte begränsar tillgången till marklav, möjligheter att förändra maskiner och utrustning eller tidpunkten för skogsbruket för att minimera slitage på marklav, möjligheter att odla och sprida renlav, nya vinterfoder samt skötsel av skogsbestånd som upprätthåller både hög lavproduktion och värdefull virkesproduktion.

Mycket forskning pågår redan kring skogsbruket och rennäringen och med de skogsområden som Sveaskog nu inrättar kan forskningen testas praktiskt i stora landskap.

- Projektet inleds på Sveaskogs marker, men även de delar av gamla Domänverkets marker, som vid bolagiseringen överfördes till Fastighetsverket, bör omfattas av denna verksamhet, menar Bo Dockered.


Bo Dockered, styrelseordförande Sveaskog, tel 070-674 01 19
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 08-655 91 06, 070-872 22 05