Spoon

Sveaskog väljer Spoon som redaktionell partner

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 13:07 CEST

Contentbyrån Spoon blir ny redaktionell samarbetspartner till skogsföretaget Sveaskog. Avtalet innebär att Spoon kommer producera företagstidningen Forum Sveaskog samt producera och publicera redaktionellt innehåll i ett flertal digitala kanaler. Uppdraget innefattar även extern PR.

Spoon vann upphandlingen i hård konkurrens med ett flertal byråer och det nya samarbetet inleds omgående.

– Syftet med en redaktionell partner är att Sveaskogs nyhetsarbete ska bli mer effektivt och få större effekt. Vi ska se över hur vi bäst når våra målgrupper och bli bättre på att kanalanpassa kommunikationen. Spoon ska också hjälpa oss att realisera PR-potentialen i vår verksamhet, säger Linda Andersson, informationschef på Sveaskog.

Spoon är Sveriges mest prisbelönta content agency och har lång erfarenhet av såväl tryckt som digital kommunikation. Samarbetet med Sveaskog innebär ett integrerat helhetsuppdrag där ett flertal kanaler, befintliga så väl som nya, används i kommunikationen med företagets olika målgrupper.

– Valet av byrå föll på Spoon eftersom de visade en effektiv och samtidigt kreativ arbetsform som tar sin utgångspunkt i Sveaskogs strategiska agenda. De kan hjälpa oss att upprätta en bra struktur i vårt kommunikationsarbete där företagstidningen integreras med andra redaktionella kanaler och med vårt löpande PR-arbete. Dessutom fick vi en mycket bra kemi i våra inledande kontakter, säger Linda Andersson.

För att möta Sveaskogs behov samarbetar Spoon med PR-byrån Narva, som har mångårig erfarenhet av integrerad kommunikation och är en del av FTI Consulting med kontor i 70 länder.

– Sveaskog bryter ny mark genom att upphandla en redaktionell partner, istället för bara en kundtidningsproducent. Det ska bli spännande att få förvalta det förtroendet och jag tror att fler företag kommer att följa efter, säger Christofer Fager, Business Development, Spoon.

Forum Sveaskog är Sveaskogs företagstidning som utkommer med fem nummer per år. Den kommer behålla sin nuvarande form och ska även fortsättningsvis vara ett viktigt forum för nyheter och debatt som rör Sveaskogs verksamhet. Tidningen har en bred målgrupp och skickas till alla som på olika sätt påverkar och berörs av Sveaskogs verksamhet. Mottagare är bland annat anställda i Sveaskog, kunder, skogsägare, politiker, entreprenörer, beslutsfattare och intresseorganisationer.

Arbetsgrupp på Spoon

Gabriella Wiiala, Account director

Helena Kämpfe Fredén, Editor & Content Director

Björn Owen Johansson, Editor digital channels

John Willander Lambrell, Project Manager PR

John Göransson, Senior Advisor PR

Kontakt

Linda Andersson, Informationschef, Sveaskog:

Telefon 08-655 91 06, Mobil 070-872 22 05, E-post linda.andersson@sveaskog.se

Christofer Fager, Business Development, Spoon

Telefon 08-524 634 71, E-post christofer.fager@spoon.se

Spoon är en content agency. Vi skapar medieupplevelser för våra kunders målgrupper. Huvudleveransen är ett engagerande, redaktionellt innehållsflöde som paketeras i alla slags kanaler så att det når ut och påverkar mottagaren. Vi ger varumärken mening och innehåll.