Sveaskog

Sveaskogs naturvårdsplanering på nätet

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 14:29 CEST

Sveaskog har beslutat att öppet redovisa sin naturvårdsplanering för att underlätta insyn och dialog med omvärlden. Detta kommer att ske i olika steg, allt efter som arbetet med ekologisk landskapsplanering och ekoparker framskrider. I det första steget presenteras nu indelningen av markinnehavet i 160 funktionella ekologiska landskap samt den metodik som kommer att användas i det vidare arbetet.

Under 2003 har Sveaskog gjort en översyn av arbetet med landskapsplaner och delat in markinnehavet i 160 ekologiska landskap utifrån ett antal kriterier.

– Vi går nu vidare med att sätta en ambition för naturvårdsarbetet i varje sådant landskap genom s k landskapsklasser, vilket vi ser som en nyhet i praktiskt svensk naturvårdsarbete, säger Sveaskogs naturvårdschef Stefan Bleckert.

– En hörnpelare i Sveaskogs naturvårdsarbete är att inte göra likadant överallt, utan att våga rikta insatserna till särskilt viktiga områden. Landskap med högre naturvärden kräver större naturhänsyn. Därför kommer vi att arbeta med olika ambitioner i skilda landskap med hjälp av de s k landskapsklasserna, förklarar han.

– Att omsätta naturvårdsambitionerna i vår miljöpolicy i praktisk handling är ett stort arbete. Vi presenterar nu metoderna för att nå 20% naturvårdsareal på regional nivå och hur detta ska åstadkommas med god kvalitet, berättar Sveaskogs miljöchef Olof Johansson.

I början av nästa år beräknas de faktiska landskapsklasserna per landskap kunna presenteras. Konkreta, detaljerade skötselplaner för Sveaskogs ekoparker kommer successivt att läggas ut och i ett längre tidsperspektiv kommer även den mer detaljerade planeringen i övriga landskap att göras mer lättillgänglig.

Sveaskog förvaltar femton procent av den brukade skogen i Sverige. Det motsvarar en yta stor som hela Danmark. Enligt företagets miljöpolicy ska 20 procent av den produktiva skogen användas till naturskydd och naturhänsyn.

Högupplösta, nerladdningsbara kartor över de 160 ekologiska landskapen samt information om Sveaskogs arbetsmetod finner du på www.sveaskog.se/landskapsplaner

Vid frågor kontakta:
Stefan Bleckert, naturvårdschef Sveaskog, tel. 070-666 8210
Olof Johansson, miljöchef Sveaskog, tel. 0470-765 461, 070-586 2258
Leif Öster, informationschef Sveaskog, tel. 08-655 91 06, 070-555 8155