Socialdemokraterna

Sven-Erik Österberg: Åsa Torstensson borde tilldömas böter

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 11:48 CEST

Sven-Erik Österberg kommenterar nu regeringens förslag om att staten ska kunna bötfälla sig själv vid störningar i tågtrafiken. Om det ska finnas någon rimlig proportion mellan brott och straff så är väl infrastrukturminister Åsa Torstensson den som ska tilldömas högst böter anser han.

- Åsa Torstensson har uppenbarligen blivit nervös och försöker nu kompensera fyra års total avsaknad av politisk styrning genom att i elfte timmen föreslå att staten ska bötfälla sig själv. För det är ju det handlar om. Alla de tunga järnvägsaktörerna är statliga; Trafikverket, SJ och Jernhusen. Det är rena rama Grönköping, säger Sven-Erik Österberg.

- Om det ska finnas någon rimlig proportion mellan brott och straff så är väl infrastrukturminister Åsa Torstensson den som ska tilldömas högst böter.Under mandatperioden har regeringen inte lagt två strån i kors för att lösa järnvägskrisen. Regeringens plan för investeringar i transportinfrastrukturen fram till år 2021 är i princip kliniskt ren på kapacitetshöjande åtgärder längs den södra och västra stambanan, det vill säga ryggraden i det svenska järnvägssystemet. Åtgärderna för att bättre styra och samordna de olika aktörerna på järnvägsområdet – inte minst SJ, Jernhusen och Trafikverket – har också lyst med sin frånvaro, säger Sven-Erik Österberg.

- En som borde få mycket dryga böter är finansminister Anders Borg. I en intervju med Sydsvenskan den 6 november 2007 hävdade han att en investering i väg är fyra-fem gånger viktigare än i järnväg och att de handlar om att göra prioritering. Har man en finansminister med den inställningen till järnvägsnätet så kan det naturligtvis inte gå annat än illa, konstaterar Sven-Erik Österberg.

- Nu krävs krafttag för att få ordning och reda på spåren. Vi vill göra den största satsningen järnvägen sedan 1800-talets uppbyggnad av stambanorna. Under de närmaste tio åren vill vi fördubbla investeringarna i järnvägsnätet. Det behövs också en betydligt tuffare styrning och samordning av SJ, Trafikverket och Jernhusen. Åtgärderna måste sättas igång omedelbart. Det är vi skyldiga landets alla tågresenärer, avslutar Sven-Erik Österberg.

Presskontakt
Anette Törnqvist, pressekreterare, 070-548 76 80