Finansdepartementet

Sven-Erik Österberg kommenterar upphandlingsutredningen

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 17:24 CET

Upphandlingsutredningen har idag överlämnat sitt slutbetänkande "Nya upphandlingsregler 2" till Sven-Erik Österberg, minister med ansvar för upphandlingsfrågor. I utredningens uppdrag ingick bland annat att utreda om ett svenskt ratificerande av ILO konvention 94 är förenlig med de europeiska upphandlingsreglerna. Utredningen har dragit slutsatsen att läget är rättsligt osäkert, men utredningen tar inte ställning till lämpligheten.

- Jag kommer nu att arbeta för att Sverige ska ratificera ILO konventionen 94, då Upphandlingsutredningen inte ser några absoluta hinder för detta. Ett flertal andra EU länder har ratificerat ILO 94, och om det blir en socialdemokratisk regering efter valet kommer vi att arbeta för att även Sverige ratificerar konventionen kommenterar Sven-Erik Österberg, minister med ansvar för upphandlingsfrågor.

- I Sverige används kollektivavtal för att fastställa arbetsvillkor och löner, istället för att det lagstiftas i frågan. Att kunna ratificera ILO 94 förtydligar att vi i upphandlingar ska kunna ställa krav på villkor i enlighet med kollektivavtal avslutar Sven-Erik Österberg.

ILO:s konvention nr 94 innebär att man vid offentlig upphandling har rätt att ställa krav i enlighet med kollektivavtal.


Kontakt:
Carina Sammeli
Politiskt sakkunnig
08-405 15 99
registrator@finance.ministry.se

Matz Larsson
Pressekreterare
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se