Finansdepartementet

Sven-Erik Österberg tar initiativ till en översyn av bl.a. insättningsgarantin

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 15:53 CEST


Finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg framhåller att det är viktigt med den tillsyn som Finansinspektionen utövar för att tillse att de regler som gäller för finansiella företag efterlevs. Mot bakgrund av Custodiafallet finns anledning att titta närmare på vissa frågor kring Finansinspektionens tillsynsbefogenheter och insättningsgarantin.

- Det är av stor betydelse för konsumenterna att Finansinspektionen effektivt tillser att de regler som gäller för finansiella företag efterlevs. Dessutom utgör lagen om insättningsgaranti ett viktigt skydd för insättare i bl.a. kreditmarknadsbolag säger Sven-Erik Österberg.

- Det finns flera frågor med anknytning till tillsyn och insättningsgaranti som vi kommer att titta närmare på mot bakgrund av erfarenheterna av Custodia. För att begränsa skadeverkningarna för både instituten och dess insättare överväger vi bl.a. om, och i så fall hur, rättsprocessen kring ett återkallelsebeslut kan snabbas upp. Vidare ser vi också över Finansinspektionens tillsynsbefogenheter i samband återkallelse av tillstånd, säger finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg.Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Mats Walberg
Departementsråd
08-405 44 77