Vänsterpartiet

Sven-Erik Sjöstrand: Varför svensk mat?

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 14:55 CEST

- Det blev tysk mjölk hos Lidl i Sverige. Den tyska lågpriskedjan har nu öppnat sin elva första butiker. Mjölken är hållbarhetsbehandlad, fraktas med båt från Lübeck till Lidls centrallager i Halmstad och säljs under affärskedjans eget varumärke, sade Sven-Erik Sjöstrand (v) i dagens riksdagsdebatt om miljö- och jordbruksfrågor.

- Jordbruksministern välkomnar den tyska mjölken och menar att ökad konkurrens pressar priserna. Men har inte svensk livsmedelsproduktion ändå en särskild situation, som kräver särskilda regler? Vårt hårda klimat medger inte lika hög produktionstakt som längre söderut. Vi har stora avstånd som ger dyra transporter. Vi ställer höga krav på livsmedelssäkerhet och miljö- och djurskydd.

Importerad mat behöver ju inte alltid vara sämre ur djurskydds- eller miljöhänsyn. Men sannolikheten att vi med gott samvete kan äta maten ökar när vi väljer svenskt. Genom politiska beslut har Sverige sagt att ett gott djurskydd, hänsyn till miljö och säkra livsmedel går före låga
produktionskostnader. Om vi politiker inte reagerar för de konsekvenser en ökning av importerade livsmedel kan få finns det risk att detta urholkas. Om vi välkomnar en ökad konkurrens och fortsätter att ställa höga krav på svenskt jordbruk måste vi också lämna förslag som ger produktion, förädling och distribution av svenska livsmedel förutsättningar att leva upp till dessa krav.

Kraven på att effektivisera produktionen kommer att öka. Men centralisering av t ex mejerier och slakterier är inte en önskvärd utveckling. Det leder till ökade transporter med högre miljöbelastning - vill vi ha det? Är det bättre med minskade produktionskostnader men längre djurtransporter, ännu mer intensiv kycklinguppfödning, ett mer kemikalieberoende jordbruk? Är detta den framtid för svensk
livsmedelsproduktion vi vill se? Om vi skall tala om konkurrens på lika villkor, är transporternas påverkan på människans hälsa och miljö, som vi betalar på andra sätt, den första frågan att ta tag i.

- Vänsterpartiet anser att den svenska livsmedelsproduktionen ska värnas. Konsumenterna måste få kunskap för att kunna göra ett aktivt val. Svenska
livsmedelsproducenter behöver bli bättre på att marknadsföra de mervärden som svensk mat ger. Från politiskt håll måste vi se till att en livsmedelsproduktion är möjlig i hela landet. Vi kan ersätta producenterna för de mervärde som produceras. Det är ett billigt pris med tanke på vilka konsekvenser en livsmedelsproduktion som inte tar hänsyn till de politiska målen kan få, sade Sven-Erik Sjöstrand.

Mer information: Sven-Erik Sjöstrand, tel. 070-343 96 27

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se