Aktiebolaget Åkerikonsult

Svensk åkerinäring uppmärksammas för sitt trafiksäkerhetsarbete

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 08:30 CEST

I oktober genomförs ett seminarium i Madrid om ISO 39001, ledningssystem för trafiksäkerhet. Mårten Johansson, teknikchef och lead auditor i Sveriges Åkeriföretag berättar där om svensk åkerinärings praktiska erfarenheter av trafiksäkerhetsarbete och certifiering enligt ISO 39001.

Seminariets arrangör är Brysselbaserade European Transport Safety Council, ETSC, som driver projektet PRAISE. PRAISE syftar till att främja effektiva åtgärder för att minska antalet dödade och skadade i trafiken. EU kommissionen är medfinansiär i arbetet som baseras på internationell vetenskaplig forskning och bästa praxis inom trafiksäkerhetsområdet.

– Vi är stolta över att ha blivit inbjudna till Madridseminariet för att få berätta om svensk åkerinärings framsynta trafiksäkerhetsarbete, säger Mårten Johansson som har certifierat ledningssystem i över 20 år.

Vid seminariet kommer Mårten Johansson att redovisa en uppföljande studie av svenska åkeriföretags trafiksäkerhetsarbete.

– De tre viktigaste trafiksäkerhetsmålen i svenska certifierade åkeriföretag handlar om hastigheter, bältesanvändning och att minimera olycksrisker, säger Mårten Johansson och fortsätter: kör- och vilotider, drogfrihet och laglighet är också högt prioriterade mål för trafiksäkerhetscertifierade åkeriföretag.

Alla intressenter i trafiken bör vidta åtgärder och ta ansvar för sitt bidrag till ökad trafiksäkerhet. Den internationella standarden ISO 39001 är en bra vägledning i arbetet anser Mårten Johansson.

– Gott ledarskap innebär att förankra trafiksäkerhetspolicys hos personalen och att föregå med gott exempel. Det är viktigt att använda bälte och att köra lugnt. Respektera alla i trafiken. Tidsvinsten blir inte så stor om man ökar hastigheten, säger Mårten Johansson.

ISO 39001 släpptes i november 2012. I maj 2013 hade antalet certifierade företag i Sverige redan ökat till 25 och prognosen är att Sveriges Åkeriföretag har certifierat 100 åkeriföretag enligt ISO 39001 om ett år.

För mer information: Mårten Johansson, teknikchef,  tel. 070-671 13 85

PRAISE-projektet


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.