KOMPASS

Svensk-amerikanskt samarbete kring hållbara transportsystem

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:08 CEST

Pressmeddelande
2010-10-12

Svensk-amerikanskt samarbete kring hållbara transportsystem

Om två veckor åker en stor svensk delegation till den internationella spårbilskonferensen Podcar City i San Jose CA, USA. Delegationen består av ett 25-tal personer – bl.a. från näringsdepartementet, Trafikverket och en rad kommuner. De senare samverkar i Nätverket KOMPASS – KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar.

I Washington den 30 september i år undertecknades ett bilateralt avtal (Memorandum of Cooperation), om samarbete för långsiktigt hållbara transportsystem, mellan US Department of Transport och vårt svenska Näringsdepartement. Avtalet undertecknades av dåvarande statssekreteraren Leif Zetterberg och hans amerikanska kollega John D. Porcari.

- USA och Sverige har en lång tradition av bilateralt samarbete och de senaste åren har frågor om hållbar utveckling fått en alltmer framträdande roll i dessa relationer. Transportsektorn har varit bidragande orsak till klimatförändringarna, nu säkrar vi steg för steg att den också blir en självklar del av lösningen, säger avgående infrastrukturminister Åsa Torstensson. Ministern invigningstalade på förra Podcar City- konferensen, som hölls i Malmö samtidigt som FNs klimatförhandlingar ägde rum i Köpenhamn i december 2009.

Till Malmö kom även en amerikansk delegation, ledd av Rod Diridon, en tung rådgivare till Obama administrationen inom transport och miljö. Mr Diridon arbetar nu med höghastighetståg i USA, där man ser spårbilar som matarsystem till och från stationerna. Delegationen besökte även Näringsdepartementet för att diskutera samarbete om just spårbilar och snabbjärnvägar. Besöket har bidragit till det breda samarbetsavtal som nu har tecknats mellan länderna. Nu planerar departementen det närmare innehållet i samarbetet. Spårbilar kommer sannolikt att vara en del av detta.

- Samarbetsavtalet kommer mycket lägligt. I Sverige pågår en planering för en första pionjärbana för spårbilar. Trafikverket har utsett tre platser som speciellt intressanta, enligt dess projektledare Hans Rode. Det handlar om Uppsala, Södertälje och universitetsområdet i norra Stockholm. Avtalet underlättar de processer som nu står för dörren för att realisera en första pionjärbana, där utländsk medfinansiering är intressant och svenska industriella exportmöjligheter prioriteras.


- Det är självklart roligt för IST (Institute for Sustainable Transportation) som är initiativtagare till Podcar City konferenserna, som vartannat år har hållits i Sverige och vartannat år i USA. Vi såg tidigt potentialen av bilateralt samarbete kring moderna miljövänliga tranportmedel, som spårbilar, säger Christer Lindström IST, primus motor för San José-konferensen.

- Flera amerikanska städer planerar aktivt för spårbilar. I San Jose kommer vi att söka samarbetsformer med de amerikanska städer, som planerar för spårbilar, säger Hans Lindqvist, ordf. Nätverket KOMPASS. I vårt nätverk ingår 15 svenska kommuner, med sammanlagt nära en miljon medborgare. Det handlar om att skapa långsiktigt hållbara transportsystem som svarar mot de förväntningar som en allt mer globaliserad värld ställer. Sverige kan inte göra det arbetet på egen hand – därför välkomnar KOMPASS det nya samarbetsavtalet mellan USA och Sverige. Vi hoppas och tror att spårbilar kommer att ingå som en del i det kommande samarbetet.

Bilagt: Zetterberg och Porcari undertecknar avtalet
Foto: Sandra Baqirjazid, Regeringskansliet

Länkar:
Nätverket KOMPASS: www.spårbilar.se
Podcar City Conferences: www.podcarcity.org
Spårbilar och IST: www.podcar.org

Kontaktpersoner:
Hans Lindqvist: KOMPASS: 070-548 5819
hans.lindqvist@varmdo.se
Christer Lindström, IST: 073-545 9179
christer.lindstrom@podcar.org
och
Magnus Hunhammar VD IST: 070-530 4164
Magnus.hunhammar@podcar.org

KOMPASS - KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar - är en politiskt och leverantörsobunden organsation. För närvarande har vi 14 medlemskommuner som totalt representerar ca 1 miljon invånare.