AFA Försäkring

Svensk arbetslivsforskning – nuläge och framtid

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 15:15 CEST

Pressinbjudan

Under senvåren 2008 tog FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) styrelse initiativ till en analys av läget för svensk arbetslivsforskning. Professor Bengt Järvholm, Umeå universitet, har lett den grupp som analyserat innehåll, struktur och framtida möjligheter för arbetslivsforskningen. Välkommen till ett seminarium där Bengt Järvholm presenterar gruppens analys och där företrädare för fack och arbetsgivare ger sin syn på situationen.

Rapporten "Svensk arbetslivsforskning - en resurs för välfärd, hälsa och tillväxt", beskriver utvecklingen i omvärlden och här hemma, och det framgår att framtiden är osäker för forskningen i stort, samt att Sverige riskerar att tappa sin position inom området.

Rapportförfattarna skriver att resurserna till forskningen i Sverige har minskat kraftigt sedan Arbetslivsinstitutet lades ner, och att det inte ser ut som att universiteten är beredda att ta över ansvaret.

Vid seminariet berättar Bengt Järvholm mer om gruppens slutsatser och vad de tror krävs för att förändra situationen. Representanter från parterna kommer att ge synpunkter på rapporten vid seminariet där även Kenneth Abrahamsson, programchef, FAS och Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, medverkar. Det blir också tid för frågor från publiken.

Tid: Torsdagen den 16 april, klockan 9:00, kaffe och smörgås serveras från kl. 08.30. Seminariet beräknas pågå längst till klockan 11.30

Plats: Klara Södra Kyrkogata 18, hörsalen, nedre botten.

Media är välkomna att närvara vid seminariet

Mer information: Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Anmälan görs via e-post till maj.karlstrom@afaforsakring.se eller per telefon 08-696 4101 senast den 13 april.

Välkommen hälsar

Jan Grönlund
Vice Vd och Chef för område Försäkring

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se