Lunds universitet

Svensk arbetsrätt är flexibel

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 12:09 CEST

Trots att anställningsskyddet är starkt, lämnar arbetsrätten i Sverige ett stort utrymme för flexibilitet och arbetsgivarens rätt att fritt leda sin verksamhet. Det visar Mia Rönnmar, Lunds universitet, i en ny avhandling.

I avhandlingen behandlar Mia Rönnmar arbetsgivarens rätt att leda verksamheten och arbetstagarens skyldighet att utföra arbete utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Mia Rönnmar jämför arbetsrätten i Sverige, England och Tyskland i ljuset av arbetslivets ökade flexibilisering. Globalisering, internationalisering, ny teknologi och framväxten av kunskapssamhället bildar bakgrunden för denna process. I fokus för avhandlingen står kvalitativ flexibilitet, som handlar om att variera ”användningen” av arbetstagarna och deras arbetsuppgifter i takt med verksamhetens skiftande utseende och behov.

Avhandlingen visar bl.a. att:

- Svenska arbetstagare har en långtgående skyldighet att acceptera nya och förändrade arbetsuppgifter

- I jämförelse med andra länder är det svenska anställningsskyddet starkt

- Den svenska arbetsmarknadsmodellen, som betonar kollektivavtal, samarbete och samförstånd, gynnar strävanden mot flexibilitet i arbetslivet

Mia Rönnmar nås på:
Tel: 046 – 222 10 92 eller 070 – 320 03 22
E-post: Mia.Ronnmar@jur.lu.se

Lördagen den 30 oktober försvarar Mia Rönnmar, Juridiska fakulteten, Lunds universitet, sin avhandling med titeln Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet. En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Edens hörsal, rum 116, Paradisgatan 5, Lund.

Marie Olsson