ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators

Svensk biståndsorganisation har chans att vinna världens största utbildningspris på 37 miljoner

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2019 10:24 CEST

Det här priset skulle ge ALEF möjligheten att förändra livet för många tusen människor som lever i fattigdom och utanförskap” säger Hélène Boëthius.

Hur kan en liten organisation i Sverige som knappt är känd av den svenska allmänheten nomineras till ett så prestigefullt internationellt pris? Så här gick det till: I april 2018 kontaktades Hélène Boëthius, ordförande för den svenska biståndorganisation ALEF av Clive Lee, dåvarande CEO för Yidan Prize Foundation, som var på ett kort besök i Stockholm.

Mr Lee deltog sedan tillsammans med sin assistent Armstrong Siu i en grupp på 10 personer som besökte ALEF:s samarbetsprojekt i Uganda i oktober 2018. Efter att ha sett verksamheten med egna ögon uppmuntrade han de andra deltagarna på resan att nominera Hélène Boëthius och ALEF till priset, vilket de gjorde.

Även den brittiska icke-statliga organisation BALID, (British Association for Literacy in Development) nominerade ALEF. BALID är en sammanslutning av akademiker som samarbetar med organisationer och individer som arbetar för att öka läskunnigheten i västvärlden och i utvecklingsländer. https://balid.org.uk/

BALID skriver i sin rekommendation: ”ALEF-metoden som utvecklats av Hélène Boëthius är enastående när det gäller att utrusta lokala icke-statliga organisationer för att organisera kontextuellt relevanta läskunnighets- och empowerment-program. Programmen gör det möjligt för deltagarna att inte bara förvärva färdigheterna att läsa, skriva och räkna utan också att vidta åtgärder för att förändra sina liv och samhällen. Baserat på övertygelsen om att deltagarna innehar makten att förbättra sina liv har ALEF-metoden hittills gjort det möjligt för över 8 000 människor i Afrika att förvärva läskunnighet på sitt språk, starta företag och arbeta tillsammans för att förändra sina liv till det bättre.”

Nomineringarna har stötts av rekommendationsbrev från en rad personer, bl.a. författaren och journalisten Helena Thorfinn med erfarenhet av biståndsarbete med Sida i Asien, professor emerita Ellinor Ädelroth, medarbetare till fredspristagaren Dr Denis Mukwege på Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa, Ewa Samuelsson, lärare och rektor, tidigare äldreborgarråd (KD) samt Gun von Krusenstjerna, tolk och översättare med mångårig utlandstjänstgöring inom svenska utrikesförvaltningen.

Hélène Boëthius grundade 2010 den ideella föreningen ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators som en plattform för att lansera en ny metod för utbildning av vuxna analfabeter. I samarbete med lokala organisationer har läromedel och kurser skapats på flera afrikanska språk i Uganda, Kongo-Kinshasa och Benin. www.alef.org

Yidan Prize Foundation grundades 2016 av Dr Charles Chen Yidan, en av grundarna till Tencent Holdings Ltd, världens största investmentbolag. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tencent Två pris på vardera 30 miljoner Hongkongdollar tilldelas årligen organisationer eller personer som gjort en enastående insats inom forskning respektive utveckling och innovation inom utbildningsområdet. https://yidanprize.org/

Den 16:e september presenteras de två vinnarna av priset.

Mer information om ALEF

ALEF har en egen metod för folkbildning för vuxna analfabeter. Grundtanken är att vuxna människor som lever i fattigdom är experter på sina egna liv, och har kunskaper och förmågor som de kan använda för att själva förändra sina liv. Grupper av vuxna analfabeter träffas i sin lokala miljö och samtalar om olika utmaningar i vardagen utifrån en kort tematext. Man lär sig en ny bokstav ur texten. Vid varje möte tar deltagarna beslut om hur de vill agera, och skapar en egen text om detta som används för lästräning. På sju månader lär man sig läsa och skriva på modersmålet. I en fortsättningskurs lär man sig de fyra räknesätten, och får redskap till att driva egna mikroföretag. I en tredje kurs lär sig deltagarna att skapa egna företag eller kooperativ, samt att försvara sina grundläggande rättigheter och stå emot maktmissbruk och förtryck.

ALEF har för närvarande samarbetspartners som genomför projekt med ALEF:s metod i Uganda, Demokratiska Republiken Kongo, Togo och Benin. Över 8000 personer har deltagit i kurser sedan 2013.

Under 2018 hade ALEF en omsättning på ca 1 miljon kronor.För detta år har man en budget på drygt två miljoner. Föreningen har två anställda på kansliet i Vällingby och en styrelse på 9 personer. 

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators, är en religiöst och politiskt obunden ideell förening bildad 2010, som samarbetar med lokala organisationer i Uganda, Kongo-Kinshasa, Togo och Benin. ALEF använder en unik metod för folkbildning som bygger på samtal och texter som deltagarna själva skapar. Studiegrupper med unga och vuxna träffas två-tre gånger i veckan för att lära sig att läsa, skriva och räkna, och att använda kunskaperna för att förändra sina liv. Nästan 9000 personer har hittills deltagit i grupper och lärt sig läsa, skriva, räkna och driva företag eller kooperativ. ALEF har 90-konto. Omsättningen 2018 var på ca 1 miljon kronor.