Svensk Cykling

Svensk Cykling firar fem framgångsrika år: Cykelintresset ökar dramatiskt

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2011 09:45 CET

I mitten av 2000-talet var det tyst om cykling i Sverige. Svensk Cykling, som nu firar fem år, konstaterar att det vänt sedan dess.
– Vårt första mål var att sätta cykeln på agendan. Där har vi lyckats. Idag cyklar folk året runt och politiker tar numera cykling på allvar, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling. Försäljningen av cyklar ökar kraftigt, plus åtta procent senaste året. Svensken köper också mer påkostade cyklar, och intresset för cykelmotionslopp har exploderat.

Om fler svenskar cyklar oftare så blir svensken friskare och miljön mår bättre. Det tjänar samhället på. Det är filosofin bakom branschorganisationen Svensk Cykling, som i år fyller fem år. Organisationen arbetar sedan starten 2006 för att göra Sverige till en riktig cykelnation. Och det har varit framgångsrika fem år.

Försäljningen av nya cyklar ökar kraftigt i Sverige. Cirka 550 000 nya cyklar säljs varje år enligt statistik från Svenska Cykelfabrikant och Grossistföreningen. Ökningen är så stor som åtta procent i cykelfackbranschen det senaste året (september 2010–augusti 2011). Föregående år samma tid (september 2009 – augusti 2010) var ökningen 7 procent.

– Ökningen i värde är ännu större, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.Svenskarna köper dyrare cyklar, vilket enligt honom tyder på att cykelns status ökat.

Att cykelpendlandet ökat de senaste åren märks tydligt inte minst i de större städerna. I Malmö tar i dag 40 procent av invånarna cykeln till arbetet eller skolan. I Stockholm cyklar 150 000 cyklister – varje dag. Motsvarande siffra för Göteborg är cirka 105 000 cyklister per dag.

– Allt fler har upptäckt fördelarna med att cykelpendla till jobb och skola. Att cykelpendla i storstäderna är smart och dessutom får man motion på köpet.

På senare år syns också en lavinartad ökning av motionscyklandet. Det märks bland annat på det enorma intresset för cykellopp som Vätternrundan och CykelVasan.

Även året-runt-cyklandet har stadigt ökat i alla tre storstäderna. Folk har upptäckt att man kan cykla även vintertid, bara man klär sig rätt.

Undersökningar som gjordes av Trafikkontoret, Stockholms Stad i slutet av 2000-talet visade att ökningen var så stor som över 100 procent.

I Malmö syns samma trend. Där cyklar en mycket stor andel året runt. Enligt mätningar gjorda av en så kallad cykelbarometer i centrala Malmö har man kunnat konstatera att cirka 80 procent av cyklisterna trampar även under vintern, och det finns inget som indikerar att denna trend kommit av sig.

Att det hänt mycket med synen på cykling i landet på senare tid råder det alltså inga tvivel om:
– Vi kan blicka tillbaka på en fantastisk utveckling. Cykling tas nu också på allvar bland beslutsfattare. I regeringens infrastrukturproposition fick cykling för första gången ett eget avsnitt. Det markerade ett trendbrott: man kan inte längre ignorera cykling, säger Klas Elm.

- Regeringen har också tillsatt en utredning som ska se över och ändra regler kan utgöra hinder för ökat cyklande. Vägverket tar fram en ny cykelstrategi och i Stockholms stad arbetar man nu med att ta fram en regional cykelstrategi värd namnet.

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Elm, 0704 – 58 01 08
elm@branschbolaget.se