Finansdepartementet

Svensk-danskt skatteavtal underlättar för öresundspendlare

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 17:09 CET

Finansminister Bosse Ringholm och skatteminister Svend Erik Hovmand
undertecknade på onsdagen ett avtal mellan Sverige och Danmark om vissa
skattefrågor, som huvudsakligen berör pendlare över Öresund.
Avtalet innehåller i huvudsak följande:

· Löneinkomster beskattas även fortsättningsvis i arbetslandet.
· Skatteutjämning – arbetslandet ska betala ett utjämningsbelopp till
hemvistlandet för att kompensera skattebortfallet för kommuner och
landsting.· Pendlare som delvis arbetar hemma i bostaden ska inte
längre beskattas i båda länderna utan endast i det huvudsakliga
arbetslandet.· Avdrag för pendlare och arbetstagare som flyttar mellan
länderna ska medges för inbetalningar till pensionsförsäkringar i det
andra landet.· Kostnadsavdrag för resor över Öresundsbron ska medges
även i Danmark.
- Det är med stor glädje jag kan konstatera att vi nu nått en
överenskommelse som gynnar pendlarna i Öresundsregionen, säger
finansminister Bosse Ringholm.
Som pendlingsströmmarna ser ut just nu är det Sverige som kommer att få
ett utjämningsbelopp från Danmark på i dagsläget knappt 200 miljoner
kronor per år. Storleken på utjämningsbeloppet kommer att fastställas
för ett år i taget och pengarna ska gå till de svenska kommunerna och
landstingen via skatteutjämningsystemet.
För öresundsregionens pendlare innebär avtalet att de kan utföra ett
visst arbete i bostaden och ändå endast betala skatt i det andra
landet. Även tjänsteresor i hemvistlandet eller i ett tredje land
beskattas endast i det huvudsakliga arbetslandet.
Den nya möjligheten till avdrag för pensionsförsäkringar innebär t.ex.
att en person som har sitt hemvist i Sverige och arbetar i Danmark och
betalar skatt där, kan göra avdrag för sina inbetalningar till en
pensionsförsäkring i Sverige.
Vidare får svenska pendlare, som arbetar och betalar skatt i Danmark,
göra avdrag för arbetsresor över Öresundsbron.
- Vi är beredda att fortsätta diskussionerna om beskattningen i
öresundsregionen, t.ex. om ytterligare skattemässig utjämning i fråga
om sjukvårdskostnader, säger finansminister Bosse Ringholm.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 1625
070- 657 08 95

Åsa Jakobsson
Pol.sakkunnig
070- 553 45 10

Roland Gustafsson
dep.råd
070- 593 35 27

Cecilia Bohlin
Kansliråd
070- 366 09 45