Almega

Svensk ekonomi i recession – arbetslösheten stiger

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 06:03 CET

Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproduktionen går ned på lågvarv under första kvartalet i år. En fortsatt konjunkturförsämring talar för att sysselsättningen, liksom produktionen i tjänstesektorn, bromsar in kraftigt i år och att arbetslösheten i Sverige åter börjar stiga.

Tillväxten i den privata tjänstesektorn började sin inbromsning rejält redan under fjärde kvartalet förra året. Almegas tjänsteindikator tyder nu på ännu svagare tillväxt i tjänstesektorn under första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal förra året. Dessutom tyder indikatorn på att tjänsteproduktionen faller mellan fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet i år, rensat för säsongvariationer. Tjänsteproduktionen föll även något från tredje till fjärde kvartalet. Två kvartal i rad med fallande produktion definieras som recession.

- Fallande produktion inom tjänstesektorn som står för halva Sveriges BNP samt fallande export och industriproduktion talar för att hela den svenska ekonomin nu befinner oss i en recession, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

Efterfrågan försämrades för allt fler tjänstebranscher under 2011, och i januari i år uppgav nära hälften av företagen inom tjänstesektorn att främst otillräcklig efterfrågan håller tillbaka verksamheten. Tjänsteföretagen har sedan i höstas överskattat utvecklingen av efterfrågan, då den faktiska efterfrågan fortsatt att visa en sämre utveckling än förväntat.

Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att trenden är fortsatt nedåtgående även för sysselsättningens tillväxttakt inom den privata tjänstesektorn. En fortsatt konjunkturförsämring talar för att sysselsättningen, liksom produktionen i tjänstesektorn, bromsar in kraftigt i år och att arbetslösheten i Sverige åter börjar stiga.

Även om trycket på arbetsmarknaden fortsätter att försvagas finns det delar av arbetsmarknaden som fortfarande behöver öka antalet anställda i början av året. Det gäller främst företagstjänster, och till exempel datakonsulter, teknikkonsulter och arkitekter. Trots den vikande konjunkturen räknar Almega med att många företag som räknas till den kunskapsintensiva delen av tjänstesektorn på kort sikt inte kommer dra ned på antalet anställda i någon större utsträckning då det fortfarande råder brist på högkvalificerad arbetskraft.

- Istället för uppsägningar kommer främst de kunskapsintensiva företagen återigen att hamstra personal under lågkonjunkturen, förutsatt att svackan blir relativt kortvarig, säger Lena Hagman.

 

För mer information:

Lena Hagman
chefekonom, Almega
076-108 52 51

David Wästberg
presschef, Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.