Sportfiskarna

Svensk Energi är fel ute om vindkraften

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 09:56 CEST

PRESSMEDDELANDE FRÅN ÄLVRÄDDARNA OCH SPORTFISKARNA:

Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, Älvräddarnas Samorganisation och Bollnäs kommun tillbakavisar Svensk Energis påstående att vattenkraften måste byggas ut. "Kraftindustrins försök att sälja in vattenkraft som en nödvändig del av vindkraftsutbyggnaden har alltså ingen saklig grund utan är ett uttryck för ett enögt vinstintresse", säger författarna i debattartikeln.

Idag publiceras en debattartikel av Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, Älvräddarnas Samorganisation och Bollnäs kommun. De angriper i den påståendet från Svensk Energi att vattenkraften måste byggas ut på grund av den storskaliga satsningen på vindkraft i Sverige.
"Kraftindustrin använder idag klimatet som en universalursäkt för utbyggnad av alla typer av kraftkällor, trots att FN:s klimatpanel IPCC framhåller just energieffektiviseringar och därmed minskande energiförbrukning som en av de viktigaste åtgärderna för att hindra klimatförändringarna", skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen; Stefan Nyström, Sportfiskarna; Christer Borg, Älvräddarna och Jan Lahenkorva från Bollnäs kommun.

Debattörerna menar att det finns andra sätt att reglera vindkraften, sätt som måste beaktas om vi ska ta vår miljölagstiftning på allvar. De långtgående och allvarliga konsekvenser som vattenkraft har på biologisk mångfald gör att ny vattenkraft inte är ett hållbart alternativ som reglereffekt till vindkraften. Batterikapaciteten i kommande el- och hybridbilar och konsumentstyrd effektreglering är några alternativa vägar att gå. I artikeln kritiseras också miljöprocessutredningens betänkande där utredaren föreslår att Energimyndigheten ska utse "riksintressen" för vattenkraften. Meningen är att arbeten med att restaurera biologisk mångfald i de utbyggda älvarna på så sätt ska försvåras.

- Vi ser det här som ett allvarligt frontalangrepp från kraftindustrins sida och man riskerar att undergräva det förtroende vindkraftsutbyggnaden fått hos miljömedvetna svenskar, säger Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation. Debattartikeln avslutas med en uppmaning till kraftindustrin att ta sitt ansvar och pekar på de alternativa sätten att reglera vindkraften.


Artikeln har varit inför i bland annat Sundsvalls Tidning, Västerbottens Folkblad och Norrbottens-Kuriren.


Kontakt författarna:
Svante Axelsson, 08-702 65 20, svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Stefan Nyström, 070-844 88 75, stefan.nystrom@sportfiskarna.se
Christer Borg, 0622-300 95, 0706-84 74 31, christer.borg@alvraddarna.se
Jan Lahenkorva, 0278-250 00, 0706-16 22 91, jan.lahenkorva@bollnas.se


Kommentarer på artikelns innehåll kan ges av:
Christer Nilsson, Professor, Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
090-786 60 03

Göran Bryntse, Tekn. Dr, Ordförande Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.
023-301 61 / 070-621 71 96

Wiwi-Anne Johansson, riksdagsledamot Vänsterpartiet. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.
08-786 57 12 / 0705-76 45 76

Per Bolund, riksdagsledamot Miljöpartiet. Ledamot i Näringsutskottet.
08-786 43 46 / 070-580 00 19

Eva Selin Lindgren, professor fysik, riksdagsledamot Centerpartiet. Ersättare i Miljö- och Jordbruksutskottet, 2:e ersättare i Näringsutskottet.

Sven Bergström, riksdagsledamot Centerpartiet.
08-786 42 29, 070-343 94 95

Länkar bilder:
http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressbilder/
http://www.sportfiskarna.se/press/?nd_view=list_images&nd_ukey=4cb3f23cb64b1a2609a72483ce63249c
http://alvraddarna.se/press/CB%20Seminariet.jpg