Svensk Energi

Svensk Energi håller tummarna: "El har en nyckelroll i klimatfrågan"

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 16:40 CET

– Vi håller tummarna – ett bindande avtal vore sensationellt men välkommet, säger föreningens vd Pernilla Winnhed. Det ser ju nu ut på den sista förhandlingsdagen på COP21 – följd av en planerad extra dag imorgon lördag – som om länderna efter många turer ska lyckas nå fram till målet!

Det vi vet nu, säger Pernilla Winnhed, är att avtalstexten som manglades fram sent torsdag kväll – och ”förädlades” under natten innehåller skrivningar om det långsiktiga målet att hålla den globala temperaturökningen gott och väl under 2 grader, vilket är mycket glädjande och lite överraskande.

– Det talas till och med om att världen ska göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader, vilket vore en sensation om det förverkligades.

– Visst är detta en kompromiss, men det har överraskat oss i energibranschen hur pass utbrett stöd denna skrivning om 1,5 grader haft i Paris. I bakgrunden till detta ligger förstås den samsyn som USA och EU och de små önationerna har lyckats komma fram till.

– Från branschens sida har vi tidigare framfört att elen har en nyckelroll för klimatfrågans lösning, och det ser vi fortfarande som en grundbult i förverkligandet av de ovan nämnda politiska målen. Dessutom är det i dagsläget svårt att värdera hur pass ambitiöst det blir. Vi vill ha ett ambitiöst och bindande avtal. Självklart bör avtalet bejaka internationellt samarbete genom exempelvis utsläppshandel.

– Vidare tycks en CDM-liknande mekanism introduceras, och det välkomnar vi! Denna typ av flexibla mekanismer, som parterna på frivillig basis kan använda, är enligt Svensk Energis mening mycket viktigt att det finns skrivningar om i avtalet. Detta utgör en grund för att på sikt kunna etablera ett mer och mer internationellt pris på utsläpp.

– Så här på fredag eftermiddag, i förhandlingarnas absoluta slutskede kan jag bara tillönska förhandlarna en total framgång, säger Svensk Energis vd.

Vill du veta mer?
Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, 08-6772500
Cecilia Kellberg, Svensk Energis miljö- och klimatansvariga, mobil 0709885141

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.