Svensk Energi

Svensk Energi: Låt kunderna välja nivån på elnätstjänsterna

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 14:39 CEST

Årets Nils Holgersson-rapport konstaterar att hushållens elnätsavgifter fortsätter att stiga. Ökningarna beror enligt Svensk Energi på de stora investeringar som gjorts. 40 miljarder kronor har satsats på ökad leveranssäkerhet och 15 miljarder på utbyte av elmätare.

Årets Nils Holgersson-rapport* poängterar att utvecklingen av elnätsavgifterna mellan åren 2002 och 2010 är oroande. Under denna period har stora investeringar på nätsidan genomförts. 40 miljarder kronor har investerats i ökad leveranssäkerhet, som nu är 99,99 procent och 15 miljarder kronor på nya elmätare inom den så kallade mätreformen.

Ändå följer den genomsnittliga prisutvecklingen för elnätsavgiften i stort det faktorprisindex som SCB årligen tar fram. Mellan åren 2003 och 2009 ökade detta med ca 30 procent för lokalnäten i genomsnittsnitt.

Anders Richert, Svensk Energis nätchef, kommenterar:

– En delförklaring till att prisökningar kommit de senaste 2–3 åren är att flera företag har haft möjlighet att först investera och därefter, när kunderna fått förbättringen, höja tariffen.

Kraven på harmonisering inom Norden och EU ligger dessutom fortfarande framför oss, som innebär ytterligare förändringar i kravbilden på elnäten.

– Arbetet med att effektivisera inom elnätsföretagen pågår ständigt, men i strävan att skapa en nordisk och i förlängningen en europeisk elmarknad förändras kraven på monopolverksamheten. Detta kräver investeringar. Om förändringarna ska genomföras snabbt så innebär detta i det korta perspektivet att kostnaden hamnar på elnätsfakturan, fortsätter Anders Richert.

Svensk Energi ställer frågan om kunderna ska kunna välja nivå på tjänsterna från elnätsföretagen och därmed ha möjlighet att påverka kostnaderna.

– I nuläget är mycket av regelverket för elnätsföretagen uppbyggt på att alla ska ha det precis lika, vilket i vissa fall kostar extremt mycket för att uppfylla till 100 procent. Är det dags att våga differentiera även på elnätsidan och låta kunderna välja, frågar Anders Richert.

*Nils Holgersson-undersökningen kartlägger årligen priserna för avfall, VA, el och fjärrvärme i landets alla kommuner. Bakom undersökningen står Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Hyresgästföreningen Riksförbundet, och SABO.

Vill du veta mer?

Mer information finns på www.svenskenergi.se. Kontaktpersoner:
Anders Richert, nätchef Svensk Energi, mobiltel: 0706-55 37 45
Kalle Karlsson, kommunikationschef Svensk Energi, mobiltel: 0733-
01 73 68

Svensk Energi - Swedenergy - AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31
Tel: 08-677 25 00, Fax 08-677 25 06
E-post:
info@svenskenergi.se, Hemsida: www.svenskenergi.se