Svensk Energi

Svensk Energi och Konsumentverket ense: ”Tydligt och bra för elkunderna”

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 10:39 CEST

Tydligt och bra för elkunderna har varit utgångspunkten för Svensk Energi i en färsk överenskommelse med Konsumentverket inför det att Sverige delas in i olika s k elområden.

Från den 1 november nästa år införs fyra elområden i Sverige – mellan vilka elpriset kan komma att variera. Uppgörelsen med Konsumentverket gäller de avtal om fast pris med prisjusteringsklausul som sträcker sig förbi 1 november 2011.

Svensk Energis styrelse har godkänt en förfrågan från Konsumentverket att ingå en överenskommelse. Det handlar om att vara tydlig i marknadsföring och avtalsvillkor både vad gäller innebörd och form i syfte att förenkla för kunderna. Skälet är att Konsumentverket redan nu uppmärksammat behovet av att se över både marknadsföring och avtalsvillkor kopplade till avtal om fast pris med prisjusteringsklausul.

Karima Björk, enhetschef för Handel & försäljning på Svensk Energi, säger i en kommentar:

– Detta blir tydligt och bra för kunderna. Överenskommelsen visar branschens vilja att ta fasta på kundernas behov och önskemål om enkelhet och tydlighet. Dessutom ger det företagen vägledning om hur man ska agera på ett korrekt sätt i dessa situationer.

– Överenskommelsen är således en goodwill-mässig framgång för branschen och innebär att medlemsföretagen rekommenderas att följa denna.

Överenskommelsen innebär att Konsumentverket betraktar innehållet som god sed på marknaden. Detta för med sig att elhandelsföretagen i förekommande fall omgående behöver se över sin marknadsföring, avtalsvillkor mm.

Vill du veta mer

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se.

Kontaktperson: Karima Björk, enhetschef för Handel och försäljning, Svensk Energi, mobiltelefon 070-857 8721 karima.bjork@svenskenergi.se

Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobiltelefon 073-301 7368 kalle.karlsson@svenskenergi.se

 

Svensk Energi - Swedenergy - AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31
Tel: 08-677 25 00, Fax 08-677 25 06
E-post: info@svenskenergi.se, Hemsida: www.svenskenergi.se