Svensk Energi

Svensk Energi om återreglering:” Ett väl genomtröskat förslag”

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 16:03 CET

Centerledaren Maud Olofsson, tillika energiminister, har idag aviserat en kommande reglering av de så kallade tills vidare-avtalen på elmarknaden. Det gäller de kunder som inte gjort ett aktivt val. Elbranschen vill ha aktiva kunder. Men Svensk Energis vd, Kjell Jansson, ifrågasätter starkt om den rätta vägen är en återreglering.

Kjell Jansson säger:

– Kan en återreglering egentligen vara förenlig med det svenska medlemskapet i EU? Det Maud Olofsson vill känns snarare som att backa klockan 15 år, till tiden för avregleringen, och det går på tvärs mot en del av senare tids signaler från EU.

Det mesta av betydelse är utrett – ja, rent av genomtröskat – många gånger och slutsatserna har genomgående varit att vi har en väl fungerande marknad inklusive systemet med tills vidare-avtal, säger Kjell Jansson med anledning av centerledaren Maud Olofssons utspel på DN Debatt i dag. Kjell Jansson fortsätter:

– Prissättningen på den fria elmarknaden är de enskilda aktörernas ansvar. Däremot påpekar vi som bransch ständigt vikten av att elkunderna är aktiva och gör ett medvetet val. Även om 23 procent av elkunderna idag har tills vidare-avtal så vet vi att det bland dessa finns många – inte minst lägenhetskunder med liten förbrukning – som tagit ett aktivt beslut att inte göra något.

– Med en årsförbrukning på 2.000 kWh i lägenhet är skillnaden historiskt sett mellan tills vidare-avtalen och rörligt pris 240 kronor om året – eller 20 kr i månaden.

Kjell Jansson betonar att elbranschen vill ha aktiva kunder. I DN-artikeln hade (C)-ledaren utlovat fler detaljer under torsdagen. I avvaktan på dessa avslutar Kjell Jansson:

– Det finns minst sju statliga utredningar, och därtill ett 20-tal myndighetsrapporter, som utrett olika delar av elmarknadens funktion under senare år. Genomgående är beskedet att marknaden fungerar väl. El prissätts på en marknad precis som alla andra varor – vare sig det gäller malm, stål, kemikalier, massa, papper, tomater eller ost.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se.

Kontaktpersoner: Kjell Jansson, Svensk Energis vd, kjell.jansson@svenskenergi.se, mobil 0705-84 84 81, Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker, magnus.thorstensson@svenskenergi.se mobil 0733-92 57 61, Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, kalle.karlsson@svenskenergi.se, mobil 0733-01 73 68