Svensk Energi

Svensk Energi om krav på återreglering: Vi kan inte isolera Sverige och backa klockan 20 år

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 14:25 CET

– Det går inte att isolera oss från omvärlden, och samtidigt försöka backa klockan 20 år, säger Per-Olof Granström, vice VD i Svensk Energi, med anledning av funderingar på återreglering av elmarknaden från både Sverker Martin-Löf, ordförande i bl a SCA och Industrivärden, och statsminister Göran Persson.

Från Svensk Energi uttrycks förvåning över att så tunga röster blundar för den utveckling som nu pågår med kraft, där 25 EU-länder är ense om slutmålet i form av en integrerad europeisk energimarknad.

Per-Olof Granström säger:

– De nordiska energiministrarna är ense om att utvecklingen skall drivas vidare framåt. Den nordiska elmarknaden är redan, enligt såväl de nordiska ministrarna som energikommissionär Piebalgs, ett föredöme för andra regioner i Europa. I nästa vecka stundar toppmöte inom EU, där statsministern för Sveriges talan. Där skall man nu tala om en gemensam europeisk energipolitik, åtgärder mot klimatproblemen, Europas samlade försörjningsproblem på energisidan samt – inte minst viktigt – den elintensiva industrins konkurrenskraft.

– De kraftigt stigande elpriserna är ett problem, men inte bara här i Sverige utan inom hela Europa. Vi förstår med andra ord den frustration som Sverker Martin-Löf givit uttryck för men lösningen ligger inte i återreglering av marknaden.

Statliga utredningar har de senaste åren i omgångar utrett hur den svenska och nordiska elmarknaden fungerar. Att konkurrensen fungerar konstaterades bara för tre veckor sedan i en färsk konkurrensutredning från Energimarknadsinspektionen. Här uttrycktes i klartext också skälen till att elpriserna stigit så kraftigt under det senaste året; internationaliseringen, kraftigt stigande priser på fossila bränslen, ökade skatter i den gröna skatteväxlingens spår och inte minst den höga europeiska ambitionsnivån inom klimatområdet.

– Klimatpolitik kostar och den politiska ambitionsnivån inom klimatområdet har genom Europas handelssystem för utsläppsrätter drivit upp elpriset i hela Europa. Hela grundidén är att stimulera utsläppsfri elproduktion, medan de som belastar atmosfären med utsläpp – främst kolproduktion på kontinenten – skall drabbas av ökade kostnader.

Per-Olof Granström påminner om basindustrins mångåriga krav på fortsatt internationalisering och globalisering, där inte minst skogsindustrin varit drivande kraft. Han fortsätter:

– Ensidiga klimatkrav för Europa blir ett direkt hot mot Europas elintensiva industri. Vi måste också få med frågan om konkurrenskraft. Det mest konstruktiva vore att i stället för tankar på återreglering diskutera hur vi gemensamt kan skapa så bra villkor som möjligt för att få in ny elproduktion i vårt land. Där kan inte minst statsministern göra en bestående insats och gå i bräschen för en utveckling som på sikt skulle dämpa elprisnivån – även till gagn för elintensiv basindustri.


Ytterligare information:
Per-Olof Granström, vice VD, Svensk Energi, tel 08-677 28 97, mobil 070-519 00 11
Kalle Karlsson, informationschef, Svensk Energi, tel 08-677 28 18, mobil 073-301 73 68