Svensk Energi

Svensk Energi om timmätningen: "Riktig utveckling - men långt dit"

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 11:42 CET

Utvecklingen går tveklöst mot timmätning. Men det är en lång väg kvar innan vi kan omsätta timvärden till en verklig avräkning och slutligen klara en timvis debitering för kunderna. Det rimliga idag är att sikta på att ta steget i samband med att nästa generation elmätare tas i bruk.

Det säger Peter Takacs, tekniskt ansvarig för mätarfrågor på Svensk Energi, som delar uppfattningen att timmätning är ett rimligt mål:

– Men det gäller att ha realistiska förväntningar på hur snabbt man kan nå dit. Det är lätt att prata timmätning men vi måste ha respekt för bakomliggande teknik.

Landets elnätsföretag har satsat mellan 10 och 15 miljarder kr för att byta alla 5,2 miljoner elmätare inför den reform som började gälla den 1 juli 2009. Alla elkunder skulle därefter få månadsvis avläsning och betala sina elfakturor efter verkliga förbrukningsvärden. Tidigare skedde avstämningen en gång om året. Det var en stor utmaning att klara den reformen. Svensk Energis styrelse ansåg att det primära var att lagkravet skulle klaras. Styrelsen överlät på respektive företag att göra en egen bedömning av framtiden – och därmed intresset för att redan då ombesörja möjligheten att få hem timvärden.

Peter Takacs igen:

– Cirka 750.000 elmätare samlar idag in timmätvärden och ytterligare 3,8 miljoner elmätare skulle kunna göra det. Däremot är steget långt till en övergång till timavräkning och ännu längre till en realtidsmätning med tillhörande prissättning.

– Här skulle krävas miljardinvesteringar för att bygga om datasystemen och hantera timvärden – inte minst gentemot landets elhandelsföretag. Idag finns ingen marknad för elhandel som går ned på timme för småkunder. Hur prissätter man då? Dessa frågor rymmer ett komplex av tidsödande och kostsamma problem som inte är lösta idag.

– Det är svårt att motivera timmätning av energieffektiviseringsskäl

– Timmätning får däremot en viktig roll för att dämpa effekttopparna och handlar mer om att flytta förbrukningen i tid.

Investeringarna i de nya elmätarna måste ges en rimlig avskrivningstid, menar Peter Takacs:

– Det vore ett samhällsekonomiskt slöseri om avsteg från detta gjordes. Många elnätsföretag har finansierat investeringen genom effektiviseringar.

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se.

Kontaktpersoner:
Peter Takacs, Svensk Energis mätansvarig, mobilnummer 0706-18 57 45 peter.takacs@svenskenergi.se
Anders Richert, Svensk Energis chef nät, mobilnummer 070-655 37 45, anders.richert@svenskenergi.se
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobilnummer 0733-01 73 68, kalle.karlsson@svenskenergi.se