Svensk Energi

Svensk Energi oroas över bibehållen koldioxidskatt: Stopp för nya effektiva kraftvärmeverk i Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 09:40 CEST

Förorenande kraftverk i utlandet gynnas på bekostnad av nya effektiva kraftvärmeverk med hög miljöprestanda i Sverige. Risken är därför stor att inga nya kraftvärmeverk kan byggas i Sverige. Detta är innebörden av Flexmex2-delegationens förslag att avskaffa koldioxidskatten i Sverige för dem som ingår i det kommande handelssystemet för utsläppsrätter – men bibehålla den för värmeproduktion och kraftvärme.

Regeringen presenterade nyligen planen för tilldelning av utsläppsrätter. Även där särbehandlas energisektorn och får ett 20-procentigt reduktionskrav redan från start samtidigt som övriga aktörer får 100 procent. Kraft- och värmeproducerande anläggningar ägda av industrin får således inga reduktionskrav och dessutom högre tilldelning för framtida anläggningar. Detta är anmärkningsvärt, säger Per-Olof Granström, vice VD i Svensk Energi:

-- Förslaget på tilldelning innebär att ett nybyggt naturgaseldat kraftvärmeverk med bästa möjliga teknik endast får en tilldelning på 60 procent av dess behov.

–Utöver särbehandlingen, när det gäller tilldelningen, föreslås nu att energianläggningar i energisektorn skall behålla koldioxidskatten. Samtidigt föreslås motsvarande anläggningar inom basindustrin slippa motsvarande beskattning. Vi reagerar starkt på denna särbehandling där enbart ägarförhållandena avgör.

– I praktiken kan detta innebära att nya kraftvärmeverk inte kan byggas. Vi ifrågasätter miljönyttan av detta ur ett globalt perspektiv. Avskaffandet av koldioxidskatten äventyrar inte klimatmålet.

Sverige och Norden har behov av ny kraftproduktion. I takt med krympande marginaler klaras hela Nordens elförsörjning av import från Ryssland, Polen och Tyskland. De svenska förutsättningarna för kraftvärme försämras genom att både ha koldioxidskatt och utsläppshandel.

– Staten sitter just nu i förhandlingar om avvecklingen av kärnkraften. Samtidigt har regeringen pekat på vikten av låga elpriser för tillväxtens skull. Därför måste det vara ett nationellt intresse att ha realistiska och långsiktiga förutsättningar för ny elproduktion.

-- Vi ser ideligen nya attacker på elbranschen genom ökade skatter och pålagor. I Flexmex2-delegationens betänkande finns också förslag om höjd fastighetsskatt på vattenkraften. Vattenkraften har över huvud taget inga utsläpp av koldioxid. Att då ersätta koldioxidskatten för industrin med en skatt på vattenkraften är en logisk kullerbytta i den avancerade klassen, avslutar Per-Olof Granström.

Ytterligare frågor:
Per-Olof Granström, vice VD i Svensk Energi, telefon 08-677 28 97, mobil 070-519 00 11,
Maria Sunér, ansvarig miljö- och klimatfrågor på Svensk Energi, telefon 08-677 28 04, mobil 0733-01 73 15