Svensk Energi

Svensk Energi svarar Thomas Östros: Näringsministern inne på en farlig linje

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 12:08 CEST

– De höga elpriserna möter berättigad kritik från hela samhället – inte minst enskilda elkunder och industrin. Det är oerhört viktigt att konkurrensen på elmarknaden värnas och stärks. Men detta får inte ske på bekostnad av överlevnaden för de många mindre elhandelsföretagen, säger Bo Källstrand, Svensk Energis VD, i en kommentar med anledning av gårdagens utspel från näringsminister Thomas Östros där denne kräver att Vattenfall skall erbjuda marknadens lägsta elpris.

Bo Källstrand uttrycker förvåning över näringsministerns utspel. Sverige har idag 122 elhandelsföretag. Elhandelsbolagen köper in sin el på Nord Pool, som är navet i en fungerande marknad och en fungerande konkurrens.

Den bästa garanten för lägsta möjliga elpris är att värna om fungerande konkurrens, mångfald och lika villkor för samtliga aktörer.

– Det är viktigt att inte Vattenfall får en roll som innebär att dess prissättning skall ligga under gällande marknadspris på ett sätt som snedvrider konkurrensen. Detta äventyrar fortlevnaden för elhandelsföretagen och i ett längre perspektiv konkurrensen.

Bo Källstrand påminner om att Sverige inom EU-gemenskapen har förbundit sig att arbeta för en utvecklad europeisk elmarknad i fri konkurrens. Därmed, säger Källstrand, är näringsministern inne på en farlig linje:

– Tanken på att någon skall styra priserna, såsom Östros tydligen anser, är oförenligt med en sund marknadsprincip.

– Huvudskälet till de ökade elpriserna är EUs system för handel med utsläppsrätter ¬– ett redskap för att komma till rätta med de globala klimatproblemen. Systemet har fått en olycklig effekt. Över hela Europa är effekterna av utsläppshandeln, som länge motsvarat drygt 15 öre/kWh, ett stort problem. Privatpersoner klagar över tyngande elräkningar. Industrin oroas för sin överlevnad. Detta är en mycket stor fråga.

– Systemet måste ses över nu! Det är en förhållandevis blygsam handel med utsläppsrätter som dessutom tillåts få dramatiska effekter. Detta borde Thomas Östros intressera sig mer för i det korta perspektivet. Som näringsminister skulle han dessutom kunna bidra både till sänkta elpriser och ökad sysselsättning, om vi skapade bättre villkor – bl a snabbare tillståndsprocess – för att få igång utbyggnad av vårt elproduktionssystem.

– Vi kan som bransch inte acceptera en väg som riskerar att slå sönder marknaden. Det är de politiska besluten – både på europeisk och svensk botten – som påtagligt driver upp elpriserna. Därmed kan politiska beslut också bidra till att sänka elpriset, inte minst när det gäller den kraftigt ökade skattebördan för elkonsumenten.

______________________________________________________________
Ytterligare information:
Bo Källstrand, Svensk Energis VD, mobil 0708-39 72 09
Per-Olof Granström, Svensk Energis vice VD, mobil 070-519 00 11
Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, 08-677 2818, 073-301 7368