Försvarsdepartementet

Svensk experthjälp till katastrofdrabbade Ungern

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 15:44 CEST

Regeringen har idag möjliggjort för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att skicka expertis till det katastrofdrabbade Ungern genom att garantera finansieringen av insatsen.

Den svenska insatsen är ett naturligt uttryck för den anda av solidaritet som präglar det europeiska samarbetet. Insatsen utgör också en möjlighet för Sverige att på plats kunna dra lärdomar av vikt för vår egen nationella krisberedskap.

- Den svåra miljökatastrofen i Ungern får anses unik i ett europeiskt perspektiv, med risk för svåra regionala konsekvenser, och jag är därför mycket nöjd över att MSB kunnat erbjuda expertstöd med kort varsel. Vi visar därmed inte bara i ord utan också i handling att Sverige inte förhåller sig passivt när en katastrof drabbar ett annat medlemsland, säger försvarsminister Sten Tolgfors.Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74