Swedish Environmental Technology Council, SWENTEC

Svensk export av miljöteknik ökar

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 13:20 CET

Svensk miljöteknikexport går framåt men potentialen är flera gånger större.
Det visar färska siffror som Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har tagit fram
tillsammans med SCB.

År 2005 omsatte svensk miljöteknik 102 miljarder och exportsiffran var 24 miljarder.
Exporten av svensk miljöteknik har ökat med 36 procent sedan 2003 men står
fortfarande bara för en femtedel av miljöföretagens totala omsättning.

- Att hela 80 procent av miljöteknikföretagen är små, med max tio antällda, gör att de
har svårt att stå sig i internationell konkurrens, säger Berit Gullbransson, Swentecs
direktör. Inom branschen finns också många ingenjörer men få entreprenörer, vilket är
ett hinder för utvecklingen av affärer.

- Utmaningen ligger i att företagen ges möjlighet att växa och utvecklas
på hemmaplan. Helt avgörande för exporten av svensk miljöteknik är att
företagen har demonstrationsanläggningar i Sverige.

Swentec har påbörjat ett kartläggningsarbete av svensk miljöteknik för att identifiera
den svenska spjutspetskompetensen och kunna stödja miljöteknikföretagen i alla delar
av värdekedjan; från tidigt stadium och till export. Första delen i det arbetet är nu klart
och presenterar bioenergi och biodrivmedel, som är ett område där Sverige ligger långt
framme. Samtidigt undersöks det internationella behovet och aktuella marknader för att
den svenska tekniken ska få stort genomslag som möjligt.

Materialet finns att hämta på www.swentec.se.


Presskontakt:
Maria Delombre
kommunikationsansvarig
Tfn: 0708 83 55 99
maria.delombre@swentec.se


Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft inom miljöteknik, miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster både på den svenska och internationella marknaden. www.swentec.se.