SFAM - Svensk förening för allmänmedicin

Svensk förening för allmänmedicin värnar om kvaliteten på svensk primärvård

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 08:20 CET

Vårdval har nu införts i hela Sverige i olika modeller. Detta ger huvudmannen en unik möjlighet att driva utvecklingen i svensk primärvård mot att hålla en hög kvalitet och hög kompetens hos dem som arbetar där.

Hur vårdval kommer att påverka kvaliteten av den vård som bedrivs i primärvården återstår att se. Tyvärr har de flesta landsting inte prioriterat att reglera läkares fortbildning eller möjlighet att delta i utveckling och forskning.

Eva Jaktlund, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, tycker att  sjukvårdshuvudmännen har missat en stor möjlighet att förbättra kvalitet i primärvård när  man inte har tryckt hårdare på kompetenskrav och behov av fortbildning för läkare i  de olika vårdvalens ackrediteringskrav.

”För oss allmänläkare som är kliniskt verksamma är det en nödvändigt att uppdatera vår kunskap för att den vård som bedrivs på enheten skall bli så bra som möjligt, det har våra patienter rätt att kräva.” Eva påpekar att man i flertalet vårdvalsystem fokuserat på att koppla ersättning till enkla kvalitetsindikatorer såsom antal skrivna recept på fysisk aktivitet per doktor eller andel patienter som är anslutna till olika sjukdomsregister. ”Det är enkelt att mäta men säger inte så mycket om kvaliteten på vården. Jag uppmanar till att man istället ställer högre krav på kompetensutveckling och personaltäthet när det gäller specialister i allmänmedicin och distriktssköterskor”.

SFAM anser att man ska registrera och mäta olika parametrar i sjukvården. Det är dock svårt att mäta kvalitet i komplexa verksamheter som primärvård. SFAM har nyligen reviderat sitt dokument ”Uppföljning av primärvård i vårdvalssystem” där beskrivs hur och vad man kan mäta i primärvården för att beskriva kvaliteten på vården.

Eva menar vidare att kvalitet inte skapas genom att bara registrera olika mått utan återkoppling till verksamheten. Det krävs ett aktivt förbättringsarbete med fokus på några områden i taget. ”Det är bättre stimulera till utvecklingsarbetet på den egna enheten. PV-kvalitet är ett kvalitetsregister som är anpassat för primärvården. Genom att använda sig av det kan respektive vårdcentral följa upp och förbättra den egna verksamheten.”  Eva hoppas att fler landsting kommer uppmuntra till användandet av PV-kvalitet framöver och stimulera till förbättrad kvalitet genom lokalt utvecklingsarbete.

 

För mer information vg besök vår hemsida www.sfam.se. Under rubriken informationsmaterial hittar ni dokumentet om Uppföljning av primärvråd i vårdval. Läs även mer på www.pvkvalitet.se eller kontakta:

Eva Jaktlund

Ordförande i Svensk förening för allmänmedicin  

Mail: Eva.jaktlund@sfam.a.se

Mobil: 0702-534241

 

Svensk förening för allmänmedicin, SFAMs, ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. För mer information vänligen besök vårt pressrum på www.sfam.se