Ledarna

Svensk företagskultur ofta tillåtande men sällan innovativ

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 14:06 CET

Företagskulturen på svenska arbetsplatser är oftast tillåtande enligt landets chefer. En tredjedel av cheferna tycker att den är begränsande. Bara 12 % väljer ordet innovativ för att beskriva kulturen. Det visar Ledarnas Chefsbarometer, en undersökning genomförd bland nära 2 000 chefer av Novus Opinion.

Cheferna i undersökningen fick svara på hur den organisationskultur där de arbetar bäst kunde beskrivas utifrån sex positivt laddade och sex negativt laddade attribut. 

– Den kultur en organisation har är resultatet av ett långsiktigt arbete som utgår från den högsta ledningen. Resultatet i denna undersökning pekar på att man inte till fullo utnyttjar företagskulturen för att främja tillväxt, innovation och framgång på bästa sätt, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Undersökningen visar också att nästan en fjärdedel av cheferna beskriver kulturen med enbart negativa attribut. De högsta cheferna är genomgående mer positiva eller mindre negativa till kulturen än cheferna på den lägsta nivån.

– Vi ser en tendens att den högsta ledningen inte betraktar första linjens chefer som chefer och som de kulturbärare de är. Då missar man möjligheten att bygga en gemensam och konkurrenskraftig kultur som genomsyrar hela verksamheten och alla medarbetarna, säger Annika Elias.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Mätningen omfattar 1 909 intervjuer. Intervjuerna har genomförts som en webbenkät under perioden 5 – 13 oktober 2010. Sammansättningen av cheferna i panelen överensstämmer med svenska chefer i stort. Ledarna räknar med att det finns 500 000 chefer i Sverige. Ledarnas Chefsbarometer är en årligen återkommande undersökning som genomförs sedan 2002. Sedan 2009 ansvarar Novus Opinion för Ledarnas webbpanel.

Diagram och bilder hittar du i bifogad PFD eller på http://www.ledarna.se/web/showpage.do?path=%2Fopennews%2FPressmeddelanden_2010%2F_pressmeddelande_innovation

För mer information kontakta:
Freja Annamatz, pressansvarig, telefon 08-598 99 333,
mobil 070-685 14 60 mejl: freja.annamatz@ledarna.se

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen yrkesorganisation med 80 000 medlemmar. Våra medlemmar är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får de dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Vill du veta mer besök oss på www.ledarna.se. Presstelefon 08-598 99 333.