Tappa AB

Svensk folkrörelse på export

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 14:17 CEST

ÖVER EN MILJON SVENSKAR HAR GJORT DET. Norrmän och danskar likaså. Nu är det tyskarnas tur. Det handlar om stegtävlingar. Stegtävlingar för personal i företag och kommuner är en unik svensk idé, som nu går på export.

PROMENERA FRÅN HAMBURG TILL AMSTERDAM på två månader, lyder uppropet, som ska få Tyskland på fötter. I dagarna nås 30 000 tusen tyska företag av en inbjudan att ansluta sin personal till det svenska friskvårdskonceptet som kan bli en succé i Tykland.

Efter framgången i Sverige har Tappas stegräknare börjat spridas i våra grannländer Norge och Danmark. Tysklandskontoret är just uppstartat med tre anställda färdiga att ta emot inkommande tävlingsanmälningar. Därefter står Holland och Österrike på tur.


IDÉN ÄR LIKA ENKEL SOM GENIAL. Varje tävlingsdeltagare får en liten stegräknare. Med den i fickan registreras alla steg. Denna siffra redovisas varje dag via tappas hemsida, där man också grafiskt kan se hur tävlingen fortskrider. Anmälningsavgiften betalas av arbetsgivaren. I gengäld sparar företagen pengar eftersom personalen blir friskare, sjukskriver sig mindre och blir dessutom mera effektiv.

DEN 14 OKTOBER LJUDER STARTSKOTTET för den tyska stegtävlingen. Det krävs 10 000 steg per dag och individ för att laget ska nå målet den 10 december. De lag som kommit i mål i tid har möjlighet att vinna resor. Det enda deltagarna riskerar att förlora är vikt - 2 kg per månad, om man håller tempot .

Vill du ha mera information, så kontakta:

Börje Börjesson
070-317 00 02
0340-676 676
borje@tappa.se

www.tappa.se
www.tappa.de
www.dytt.no
www.friskop.dk

Faktaruta:
Tappa AB - www.tappa.se
15 anställda
Start: aug 2005
Senaste omsättning 22 miljoner sek
Hittills 200 000 deltagare i Sverige
Huvudkontor i Varberg
Verksamma i:
Norge – www.dytt.no
Danmark – www.friskop.dk
Tyskland – www.tappa.de