Vätgas Sverige

Svensk fordonssatsning på bränsleceller stärker hela kedjan

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 21:48 CEST

Volvo Cars meddelar att de i samarbete med PowerCell och med ett stöd på drygt fyra miljoner kronor från Energimyndigheten, satsar på en förstudie till ett utvecklingsprojekt med vätgas och bränsleceller. I nästa steg är målet att ha två prototyper baserade på Volvo C30 DRIVe Electric färdiga för tester ute i trafiken under 2012.

"Detta är en spännande förlängning av vår stora satsning på elektrifiering. Batteriernas kostnad och storlek innebär fortfarande att rena elbilar har en förhållandevis begränsad räckvidd. Bränsleceller kan vara ett sätt att öka körsträckan mellan batteriladdningarna. Projektet ger oss dessutom ökad kunskap om bränsleceller och vätgas", säger Volvo Personvagnars VD Stefan Jacoby i pressmeddelandet.

I motsats till de andra satsningar som görs på elbilar med bränsleceller är Volvos och PowerCells bränslecell utrustad med en reformer som omvandlar ett flytande bränsle, till exempel bensin, till vätgas ombord på fordonet. Kombinationen reformer/bränslecell ger extremt låga emissioner. I jämförelse med en förbränningsmotor påvisar PowerCells lösning drastiskt lägre emissionsnivåer. NOx (kväveoxider), SOx (svaveloxider), CO (koloxid) och partiklar är helt eliminerade. PowerCells Range Extender ger samtidigt lägre bränsleförbrukning, enligt PowerCells pressmeddelande.

PowerCell utvecklar även bränslecellssystem som drivs direkt av vätgas, utan att först reformera bensin eller något annat bränsle ombord på bilen.

"I dagsläget finns ingen infrastruktur för att tanka vätgas, därför arbetar vi med bränsleceller som kan använda fossila bränslen men ändå ger en klar förbättring ur klimat- och miljösynpunkt. I vår produktportfolio ingår också bränsleceller som drivs direkt av vätgas och vi står redo att producera dem för den marknad som efterfrågar dem, till exempel regioner där nät av vätgastankstationer har påbörjats", säger Mats Forsberg, Sales & Marketing Director, PowerCell. "Det här är en god nyhet för Sverige och stärker såväl Volvo Personvagnar, PowerCell och våra underleverantörers position internationellt", fortsätter han.

Vätgas Sverige, den organisation som representerar vätgasföretagen i Sverige, ser mycket positivt på Volvo Personvagnars tillkännagivande.

"Vi har ett antal företag och organisationer som besitter hög kompetens inom bränslecellsområdet. Med en fortsatt ökad satsning på forskning och demonstrationsprojekt lägger vi grunden till en stärkt internationell konkurrenskraft. Det är avgörande att vi har ett näringsliv med aktörer inom de olika delarna av värdekedjan för att åstadkomma en intressant tillväxtbransch. Sverige har alla dessa aktörer idag och samarbetsprojekt pågår för att stärka processen", säger Björn Aronsson, verksamhetsledare på Vätgas Sverige.

Kontakt:

Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige

bjorn.aronsson@vatgas.se

Tel:031-334 37 78

Mats Forsberg, Sales & Marketing Director, PowerCell

Mats.forsberg@powercell.se

Om Vätgas Sverige:

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället. Föreningen har ett förtiotal medlemmar och finansiärer, vilka kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning.

www.vatgas.se

Om PowerCell AB

Powercell Sweden AB utvecklar och distribuerar avancerade bränslecellsystem för transportindustrin och vissa andra högteknologiska marknader. Företaget, som har sin grund i Volvokoncernens utvecklingsprojekt för bränsleceller ska genom utveckling, produktion och försäljning påskynda introduktionen av bränsleceller på marknaden

www.powercell.se

 

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och ett fyrtiotal medlemmar.

Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning.