Polarforskningssekretariatet

Svensk forskningsstation i Antarktis fyller 25 år

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2014 11:40 CET

På 25-årsdagen av invigningen av den svenska forskningsstationen Wasa uppmärksammar vi den aktuella forskningen inom det svenska Antarktisforskningsprogrammet SWEDARP. Den här säsongen pågår två forskningsexpeditioner där Göteborgsforskare arbetar i Amundsenhavet och forskare från Institutet för rymdfysik är på forskningsstationen Troll.

17 januari 1989 invigdes forskningsstationen Wasa i Antarktis. Stationen byggdes under Antarktisexpeditionen SWEDARP 1988/89 på nunatakken Basen i Vestfjella i Dronning Maud Land, ca 120 km från kusten.

Antarktisfrågan kom tidigt i Polarforskningssekretariatets historia i fokus. Sverige anslöt sig till Antarktisfördraget år 1984 med den tydliga ambitionen att uppnå konsultativ status, något som kräver att man bedriver substantiell vetenskaplig forskning i Antarktis. De politiska argumenten för en forskningsnärvaro i Antarktis vägde tungt, bland annat för att det även medförde ökad insyn och samarbete i Arktis – vårt eget närområde.

I och med Antarktisexpeditionerna 1987/88 och 1988/89 och med etableringen av forskningsstationerna Svea och Wasa inleddes ett nordiskt, och internationellt, samarbete som i dag har utvecklats till framgångsrika och värdefulla nätverk och sammanslutningar inom polarforskningens alla områden, inte minst det logistiskt-operativa.

– Etableringen av Wasa har varit avgörande för Sveriges forskning i Antarktis, säger Björn Dahlbäck, föreståndare för Polarforskningssekretariatet. Sverige har nyligen förnyat samarbetsavtalet med Finland, som är vår granne genom forskningsstationen Aboa. Med införskaffandet av nya fordon har mobiliteten utökats. Vidare har det internationella samarbetet utvecklats med flera länders forskningsstationer i området. Vi hoppas på ytterligare forskarintresse både nationellt och internationellt i framtiden.

SWEDARP 2013/14

Den här säsongen pågår två forskningsexpeditioner inom det svenska Antarktisforskningsprogrammet SWEDARP. Tre forskare från Göteborgs universitet arbetar ombord på den sydkoreanska isbrytaren Araon för att studera värmetransporten mellan hav och glaciär i Amundsenhavet i Antarktis.

Mätningar görs direkt från isbrytaren och data samlas in från mätinstrument som sedan tidigare expeditioner står placerade i havet under isen. Dessa data ger en världsunik tidsserie över cirkulationen av varmt havsvatten och smältvatten från glaciärerna.

– Vi har kommit in i en polynia, dvs. ett öppet område utan någon havsis, som bildas av vinden varje år här i Amundsenhavet. Förhållandena kunde inte vara bättre för vår del – det är totalt isfritt och Araon kan arbeta helt ostört med provtagningar och med våra mätriggar, berättar polarforskaren Anna Wåhlin från Göteborgs universitet.

På den norska forskningsstationen Troll arbetar forskare från Institutet för rymdfysik i Kiruna med atmosfärradarn MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica). Med hjälp av atmosfärradarn kan forskarna studera hur luft transporteras och blandas mellan olika höjder i den polara atmosfären.

Sedan Antarktissäsongen 2011/12 har MARA varit placerad vid Troll och nu ska den flyttas till den indiska forskningsstationen Maitri. Genom att flytta radarn mellan olika platser i Antarktis är det möjligt att göra jämförande studier.

– Vi gör snabbare framsteg än förväntat – det är lätt att jobba långa dagar när dagsljuset varar dygnet runt, berättar Sheila Kirkwood från Institutet för rymdfysik. På en vecka har vi packat, vägt och lastat 2 077 kg utrustning, som nu är klar för transport till Maitri.

Läs om aktuella expeditioner 

Läs forskarnas egna rapporter från expeditionerna

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.