ÄPPELRIKET

Svensk frukt är inte giftig.

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 10:21 CET

Efter de tidningsnotiser som förekommit, vill jag från Äppelriket poängtera att det inte är farligt att äta Svenska äpplen.

  • Jordbruksverket har tagit på sig skulden för felaktig information till Svenska odlare.
  • Livsmedelsverket konstaterar att de prover man tagit är långt under det gränsvärde som finns för produkten. Alltså äpplena är inte giftiga!
  • Det är inte alla äpplen som behandlats med preparatet.
  • Det finns inget saluförbud på äpplena och kommer heller inte att bli.
  • Medlet det gäller har använts i Sverige i många år.
  • Medlet är tillåtet i flera Europeiska länder som skickar frukt till Sverige.
  • Statistik visar på att Svensk odling klarar resthalterna mycket bättre än de flesta länder som importerar frukt till Sverige.
  • Denna debatt hade aldrig uppkommit om två Svenska myndigheter pratat samma språk.
  • Förlorarna i sammanhanget är Svensk fruktodling som genom åren byggt upp ett stort förtroende hos Svenska konsumenter.

 Hälsningar

Lars-Olof Börjesson

Äppelriket Österlen ek.för

0414-414151

Bifogade filer

Word-dokument