Försvarsdepartementet

Svensk-grekiskt initiativ kring genderfrågor

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 16:01 CEST

Sverige och Grekland tog vid helgens informella försvarsministermöte i Rom ett gemensamt initiativ för att lyfta in genderfrågorna i det europeiska krishanteringssamarbetet (ESFP).

– Kvinnor och flickor är oerhört utsatta vid väpnade konflikter och sexuellt våld är en krigsstrategi som används för att traumatisera en hel befolkning. Så ser den fruktansvärda verkligheten ut och vi inom EU måste agera aktivt för att motarbeta detta, säger försvarsminister Leni Björklund. Det är viktigt att vi får in dessa frågor redan nu i uppbyggnadsfasen av ESFP för att det ska bli en naturlig del av arbetet framöver.

Sverige och Grekland presenterade ett antal konkreta förslag på hur arbetet inom ESFP skulle kunna drivas för att integrera gender-perspektivet i det dagliga samarbetet.

En kartläggning behövs över hur EU kan intensifiera arbetet med genderfrågorna inom ESFP i linje med FN: s resolution 1325.

Internationellt erkända ”codes of conduct” för hur kontakter med civilbefolkning ska hanteras, bör krävas för alla EU-ledda krishanteringsoperationer. Kvinnlig personal i sådana styrkor kan bidra till att stärka förtroendet mellan dem och civilbefolkningen.

Utbildning och träning i skydd av kvinnor, deras särskilda behov och mänskliga rättigheter bör krävas för all personal i EU: s krishanteringsstyrkor.

Genderperspektiv behöver diskuteras på samtliga nivåer inom EU: s krishanteringsorgan, från planering till genomförande. Det är viktigt att ha personal med kompetens att uppmärksamma genderfrågorna både ute på fältet och i högkvarteret.

Genderperspektivet bör tas upp i alla riktlinjer för EU: s krishantering. Man bör särskilt uppmärksamma civilbefolkningens behov av skydd mot genderbaserat våld.

EU: s medlemsstater bör gemensamt arbeta för att öka representationen av kvinnor på samtliga nivåer inom ESFP.

Anna Birgerson
Pressekreterare
08-405 25 15
070-388 72 72

Paula Burrau
Politiskt sakkunnig
08-405 27 41
070-590 87 38

Birgitta Meiton
Departementssekreterare
08-405 25 72