Exportrådet

Svensk hållbar stadsutveckling exporteras till Kanada

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 08:33 CEST

Svensk miljöteknik är internationellt berömd och Sverige framhålls ofta som förebild för hållbart stadstänkande. Nu har den svenska modellen fått uppmärksamhet i Kanada. I dag åker miljöteknikexperter till Toronto för att introducera sitt kunnande i ett av världens största stadsutvecklingsprojekt.

Effekten av den ökande urbaniseringen världen över leder till att allt fler städer står inför stora miljöproblem. Beslutsfattare måste hantera en rad frågor som ökat tryck på trafik, avfallshantering och vattenförsörjning. Frågan ”Hur skapar vi ett hållbart samhälle?” är för många länder en relativt ny frågeställning, men för Sverige har den ur ett internationellt perspektiv länge funnits på den politiska agendan. I dag är Sverige internationellt känd för sitt arbete med hållbar stadsutveckling och svensk miljöteknikexport beräknas 2005 uppgå till nära 20 miljarder kronor.

Under augusti 2004 besökte en kanadensisk delegation bestående av 40 kommunala beslutsfattare Sverige för att delta i ett program arrangerat av UD, Miljödepartementet och Exportrådet. Syftet var dels att visa hur Sverige bygger städer för ett hållbart samhälle, dels att marknadsföra svenska företags kunnande inom miljöteknik.

Ett direkt resultat av det kanadensiska besöket är att de kommunala beslutsfattarna i Toronto kontaktade Exportrådets branschprogram Svensk Miljöteknikexport. Orsaken var att de ville få hjälp med att introducera ett hållbart stadsbyggande i ett av världens just nu största stadsutvecklingsprogram – Toronto Waterfront. Projektet är redan under genomförande och beräknas pågå de närmaste 20 åren. Bostäder och serviceinrättningar för mer än 70 000 personer skall byggas, och projektet har uttalat höga miljömål. Det var därför man blev intresserade av konceptet ”The Sustainable City – a Swedish Partnership Initiative”.

- Uppdraget får betecknas som ett stort genombrott för den svenska helhetssynen på hållbar stadsutveckling. Eftersom en större del av jordens befolkning i framtiden förväntas bo i städer, öppnar sig härigenom stora exportmöjligheter för svensk miljöteknik. Vi hoppas att uppdraget i Toronto ska resultera i att många svenska företag blir involverade i detta prestigeprojekt, säger Rutger Engsäll, ansvarig för Svensk Miljöteknikexport på Exportrådet och konceptet ”The Sustainable City”.

I ett första skede kommer ett team svenska representanter med spetskompetens inom stadsplanering, energi, vatten- och avlopp, avfallshantering och kommunal planering att åka till Toronto. I teamet ingår professor Ulf Ranhagen, Luleå Universitet, Kerstin Blix, Hammarby Sjöstad, Håkan Rylander, SYSAV, professor Per-Arne Malmqvist, Mistra och Henrik Berg von Linde, SWECO. Delegationen leds av Rutger Engsäll, ansvarig för Svensk Miljöteknikexport på Exportrådet.

För ytterligare information kontakta:

Rutger Engsäll, Svensk Miljöteknikexport Exportrådet, tel 08- 783 85 57, 0708-83 85 57

Angelica Ingerdal, Svensk Miljöteknikexport Exportrådet, tel 08-783 85 11

Johnny Nylund, Svensk Miljöteknikexport Exportrådet, tel 08-783 86 68

Katarina Nyman, informatör Exportrådet, tel 08-783 85 46, 0708-83 85 46

Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har cirka 380 anställda och kontor i 40 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 400 miljoner kronor.

Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press.