Svensk Handel AB

Svensk Handel välkomnar EU:s granskning av höga kortavgifter inom handeln

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:17 CET

Kommissionen har tvingats ta till tuffa tag för att komma tillrätta med de orimliga
vinstnivåer som kortföretagen och bankerna har debiterat handeln i samband med
kortköp. När det gäller kreditkort har vinsten ofta varit upp till 65 procent i förhållande till
deras kostnader. För bankkort har det varit cirka 47 procent.

- Nu har den Europeiska Kommissionen reagerat och det är hög tid. Öppenhet och
konkurrens är nyckelord för att handelns kortavgifter skall kunna landa på en rimlig nivå,
säger Thomas Eulau, hittillsvarande ansvarig för betalfrågor på Svensk Handel.

Handeln drabbas idag av kostnader motsvarande 25 miljarder euro i samband med
kortbetalningar. Svensk Handel menar att detta innebär orimligt höga övervinster till
banker och kortutgivare.

- Avgifterna som handeln måste betala när man accepterar kortbetalningar måste stå i
betydligt rimligare proportion till de kostnader som bankerna och kortutgivaren har,
säger Martin Weiderstrand, nytillträdd ansvarig för betalområdet på Svensk Handel.

Mellanbanksavgiften - "interchange" - är den avgift som kortinlösaren har att betala till
kortutställaren. I båda fallen är det nästan alltid frågan om banker. Denna avgift är
konkurrensbegränsande eftersom den ligger till grund för den service (inlösen) avgift
som handlarna har att betala till inlösaren.

En fråga som allt oftare ställs, inte minst av handelns centralorganisation
EuroCommerce i Bryssel, är om mellanbanksavgiften överhuvudtaget behövs för att
kortmarknaden ska fungera.