Svensk Handel AB

Svensk Handel varnar för ökad arbetslöshet vid heltidstvång

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 10:47 CET

Svensk Handel varnar för ökad arbetslöshet om regeringen driver igenom lagen om rätt till heltid. Den ökade arbetslösheten kommer i första hand drabba kvinnor och unga, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.
– Det är fullkomligt obegripligt att regeringen driver tesen att det här skulle vara bra för de anställda när det är precis tvärtom.

Utredningens slutsatser bygger på att dagens företag inte är organiserade på bästa sätt och att domstolar skulle vara bättre lämpade än företagen att avgöra behovet av arbetskraft och att fatta företagsekonomiska beslut. Det är en oacceptabel utgångspunkt, skriver Svensk Handel och Dag Klackenberg i sitt remissyttrande.

– En lag är generell och kan inte anpassa sig efter de behov olika branscher har. Handeln har ett stort behov av deltidsanställda för att kunna svara upp mot kundernas krav på öppettider och service. Blir det ett heltidstvång tappar många av de deltidanställda sina anställningar och de heltidsanställda måste finna sig i att arbeta på för dem obekväma tider för att fylla ut kundernas krav. Jag tror ingen blir lyckligare av det, säger Dag Klackenberg.

I utredningen som ligger bakom lagförslaget om heltid, varnar den egna nationalekonomen för ökad arbetslöshet om lagen genomdrivs, och att detta i första hand kommer att drabba kvinnor. Ändå rekommenderar utredningen lagförslaget. Svensk Handel kan inte se att något av utredarnas skäl motiverar lagstiftning. En lagstiftning skulle innebära att många företag minskar sin totala arbetsstyrka och avstår från att anställa, menar Svensk Handel.

Deltidsanställning är en möjlighet för personer med liten eller ingen erfarenhet alls att komma in på arbetsmarknaden. Att införa heltidstvång medför att dessa personer får ännu svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, och de som idag är deltidsanställda riskerar att tappa sina anställningar då heltidstvånget införs. En lagstiftning kommer också att leda till högre konsumentpriser och sämre service.

Den svenska modellen innebär att det är arbetsmarknadens parters sak att i förhandlingar bedöma vilka frågor som ska bli föremål för reglering genom kollektivavtal. Låt det förbli så.


För ev mer information var vänlig kontakta:
Dag Klackenberg, vd Svensk Handel 08 762 77 79 eller
Bo Cederlöf, förhandlingschef Svensk Handel 08 762 77 19.

Presschef Cecilia Giertta nås på 08 762 77 50 eller 070 593 64 08.

Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 14 000 medlemsföretag med sammanlagt 20 000 arbetsplatser, där 250 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Kenneth Bengtsson och vd Dag Klackenberg.

Cecilia Giertta
Presschef Svensk Handel
+46 8 762 77 50, +46 70 593 64 08
cecilia.giertta@svenskhandel.se