Svensk Handel AB

Svensk Handels avtalskrav 2010 Detalj- och partihandelsavtalen

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 11:57 CET

Svensk Handel har idag överlämnat sina avtalskrav till sin fackliga motpart Handelsanställdas förbund. Avtalen omfattar 150.000 anställda i butiker och 25.000 anställda på lager inom detalj- och partihandeln.

Svensk Handel kräver ett ettårigt avtal med oförändrade löner och oförändrade avtalsvillkor från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2011. Det centrala avtalet hindrar dock inte att lokala överenskommelser träffas om höjda löner i ett enskilt företag. På så sätt kan lönerevisionen anpassas till förutsättningarna vid varje företag.

– Vi befinner oss fortfarande i en global lågkonjunktur och har en mycket osäker tid framför oss. Vi ser möjliga bakslag i form av höjd ränta och ökad arbetslöshet vilket i sin tur ger sämre köpkraft. Att hitta en minsta gemensam nämnare för lönehöjningar är därför ovanligt svårt. Svensk Handels utgångspunkt måste vara att alla medlemsföretagen skall ha råd med det avtal vi träffar, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

Det är inget nollavtal. Centralt genomförs inga löneförhöjningar men de enskilda företagen kan genomföra lönehöjningar.

– Det finns stora skillnader mellan företagen just nu. Det skiljer sig mellan olika regioner, orter och branscher. De ekonomiska förutsättningarna för företagen spretar. Industritäta regioner har känt av kraftiga nedgångar. Vi kan till exempel se att de partihandelsföretag som säljer till industrin drabbats av stora nedgångar i såväl omsättning som lönsamhet. Marginalerna har pressats för många företag. De omsättningsökningar som har förekommit i vissa företag har därför inte automatiskt inneburit en ökad lönsamhet menar Dag Klackenberg.

.
Mer om Svensk Handels syn på avtalsfrågorna finns att läsa på www.svenskhandel.se______________________________________________________________________
För eventuella frågor eller intervjuer, kontakta:
Margareta Ternell, pressansvarig Svensk Handel 010-47 18 669, 070-642 00 16


Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 500 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Kenneth Bengtsson och vd Dag Klackenberg.

Margareta Ternell
Pressekreterare Svensk Handel
+46 10 47 18 669, +46 706 42 00 16
margareta.ternell@svenskhandel.se