Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Svensk innovation ger ”världens bästa inomhuskomfort”

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 09:04 CET

"Världens bästa inomhuskomfort" säger fastighetsbolaget Areims kvalitetsexpert efter att man testat och tagit i drift komfortpaneler som kyler 2 800 m2 kontorslokaler i Fastigheten Gångaren 10 på Kungsholmen i Stockholm. Komfortegenskaperna har där testats enligt ISO 7730-metoden. I lokalerna har bl a Niscaya sitt nya säkerhetskontor. Arconas Hans Karlsson, som projekterat fastigheten, säger att han aldrig sett sådan kylkapacitet med så lite drag och ljud från ett komfortsystem – något som hyresgästerna kommer att få stor glädje av. Därtill har Ecoclime den lägsta bygghöjden av alla förekommande komfortsystem för inomhuskyla.

Hur är då det möjligt att kombinera bästa komforten med den lägsta bygghöjden frågar vi Ecoclimes VD, Lennart Olofsson.

- "Kylpanelerna baseras på en världsunik och patenterad värmeabsorbent som har extremt stor värmeabsorberande yta. Kylmediet är avluftat vatten som drivs runt i absorbenterna under lågt tryck."

- "Det finns två typer av absorbenter –  aktiva och passiva. Den aktiva absorbenten som också är patentskyddad, består även av en kåpa genom vilken ventilationsluften strömmar med låg hastighet och normala luftflöden. Att detta är möjligt beror på att mottrycket är väsentligt lägre än i traditionella ventilationssystem."

Kjell Einarsson, Arcona, som utförde provningarna enligt ISO 7730 –metoden tillsammans med Claes-Göran Johansson, kvalitetsansvarig hos Areim.

- ”Jag var tveksam när Areim ville ha in de här kylpanelerna men jag har fått ge mig”. 

- ”I själva verket är det så att jag aldrig varit med om nåt liknande. Vi fick en otroligt hög momentan kyleffekt i hela kontorslokalen och nästan inget drag alls! Så vi var tvungna att kolla instrumenten men allt var i sin ordning”.

- ”Efter att ha sett effekten av det Ecoclime levererar så är jag nu helt övertygad."


Ecoclime är ett nytt företag med huvudkontor i Umeå och tillverkning i Vilhelmina i Västerbotten. Absorbenterna som Ecoclime baseras på började utvecklas i slutet av 1990-talet. Sedan 2010 har några testinstallationer gjorts hos mindre kunder av Ecoclimes systerföretag Suncore. Areim/Arcona är det första större projektet som levererats. Den framgångsrika leveransen till Areim har resulterat i ett stort intresse från branschen och flera nya leveranser planeras. Areim har även föreskrivit Ecoclime i nya projekt. Därför har företagets beslutat förlägga all verksamhet med komforttak i Ecoclime. Utöver tillverkning av komfortpaneler medverkar Ecoclime även i projektering och installation av komfortsystem i kundernas fastigheter. Med Ecoclimes komfortsystem kan helt nya energisnålare lösningar för inomhuskyla och värme installeras. System där man utnyttjar geotermisk kyla och värme året runt.