Banverket

Svensk järnväg måste gå i takt med övriga EU

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 11:59 CEST

Banverket har nu lämnat sitt remissvar på Järnvägsutredningen till regeringen.
- Banverkets uppfattning är att avregleringen av den svenska järnvägen ska gå i takt med förändringarna i EU, vi kan inte alltid gå först, säger generaldirektör Bo Bylund.

Den svenska järnvägen har haft en mycket positiv utveckling under de senaste åren. Transporterna har ökat, både på person- och godstrafiksidan.
Det största problemet i dag är den dåliga lönsamheten hos de stora tågbolagen.
Sverige är det land i Europa som gått först i många stora förändringar inom järnvägen, till exempel uppdelningen mellan Banverket som infrastrukturförvaltare och tågbolagen, upphandling av olönsam persontrafik i fri konkurrens samt avregleringen av godstrafiken.
- Nu behöver sektorn en tid av lugn och ro för att alla ska hitta sina roller och få verksamheterna att fungera bättre, säger Bo Bylund.

Därför menar Banverket att några av de förändringar som föreslås i Järnvägsutredningen inte bör genomföras nu.
- Vi tror inte på att släppa resterande persontrafik fri redan 2006 när EU samtidigt föreslår att ett första steg bör vara att den internationella persontrafiken släpps fri först 2010, menar Bo Bylund.
Denna uppfattning stärks av att Banverket anser att utredningen har ett för bristfälligt underlag för att ligga till grund för viktiga beslut om utvecklingen av den framtida svenska järnvägen.
- Vi föreslår istället att det ställs tuffare krav på innehållet i SJ:s kvarvarande monopol, säger Bo Bylund vidare.
Nu har SJ rätt att bedriva viss trafik om bolaget så önskar. SJ:s skyldigheter avseende trafikens kvalitet bör också anges.

Banverket välkomnar ett utökat resenärsskydd som en ökad kundtrygghet, enligt Kollektivtrafikkommitténs förslag, men är tveksam till om skyddet också ska omfatta eventuella följdskador.

Banverket anser vidare att Sverige bör verka för standardisering av fordon med mjuka boggier och vagnskorglutning, av typen X2000, tillsammans med övriga länder som har motsvarande fordon. Att införa fordon med stela boggier, av typen kontinentala snabbtåg, på det svenska järnvägsnätet skulle ge längre restider eftersom de inte klarar de kurviga svenska banorna med bibehållen hastighet
- Vi ser inte heller något skäl till att ändra det fordonsstöd som riksdagen nyligen infört, Vi förstår inte heller varför trafikhuvudmännen inte ska ha rätt att ha egna fordon, säger Bo Bylund.Kontakta:

Anders Svensson
Chef Transportpolitik
0243 - 44 55 03
070 - 534 55 03
anders.svensson@banverket.se

Helena Tilander
Pressansvarig
0243 - 44 55 72
070 - 724 55 72
helena.tilander@banverket.se