Rabble Communications

Svensk julhandel hotas av utländsk e-handel

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2016 10:53 CEST

År 2016 ökar trenden att e-handla utomlands och Rabble förutspår att julhandeln framöver i allt större utsträckning kommer ske digitalt. En konstant ökande digitaliserad handel genom alla generationer gör att den svenska e-handeln hotas av utländsk e-handel. Anledningen är att det är billigare och bättre.

Dagens medielandskap genomsyras av en hög teknologisk mognad hos befolkningen och utvecklingen fortsätter i den riktningen. Detta leder till en trygghet och bekvämlighet att bland annat dela sin kontokortinformation i främmande butiker online.

För att förstå svenskars attityd till inhemsk och utländsk e-handel och kartlägga svenskars handlingsmönster kring jul har Rabble utformat en undersökning som ämnade ta reda på detta. Undersökningsrespondenterna bekräftar hypotesen om svenskars handelspreferenser; Att allt fler gör sina julklappsinköp från utländska e-handelsbutiker. Konsumenter ser inte leveranstiden som ett hinder och de söker aktivt efter billigare priser och detta är den främsta anledningen till varför valet faller på utländska alternativ.

– Vi ser en tydlig uppåtgående trend i att svenskar shoppar från internationella webbutiker. En utveckling som vi tror kommer göra svenskarna ännu mer prismedvetna, säger Hanna Bergh, Marketing Director på Rabble.

Många svenskar är redan familjära med jättarna från USA, Kina, Tyskland och Storbritannien som har stort inflytande på svenskars konsumtionsbeteende. Enligt e-barometern från 2016 är det från dessa 4 länder som svenskar vänder sig till när de ska handla från utlandet. Anledningen till varför svenskar föredrar att handla från utlandet är i stor utsträckning för att utbudet är billigare och större.

- Transformationen vi ser är att det blir färre mellanhänder från producent till slutkonsument, där konsumenterna ofta söker sig till kanaler som tidigare brukats av importföretag vilket leder till ett lägre slutpris för konsumenten, säger Daniel Zeitoun, CEO på Rabble.

Idag gör nästan 20 % av svenskar sina e-handelsköp via mobilen. I samband med större och modernare telefoner och surfplattor och i kombination med mobila bank ID skapas ännu fler vägar till utländsk e-handel. I takt med den utländska e-handelns frammarsch bör den svenska e-handeln agera att kunna attrahera framtidens hög-digitala konsumenter. Julklapparna kan i år förväntas komma redan paketerade från utlandet!

Datan härstammar från Rabbles marknadsundersökning om inhemsk och utländsk e-handel inför julen 16 från ett urval av 500 respondenter (15-09-16) samt PostNord, svensk digital handel och HUI Research, e-barometern Q2 tema import och export, 2016.

Rabble - The natural stop before you shop

Idén är att föra samman företagare med nya kunder. För företagare är Rabble ett sätt att attrahera nya besökare, genom att komma med ett riktigt lockande erbjudande eller smakprov. För användarna är Rabble ett sätt att upptäcka handlare i sin omgivning och prova saker som de kanske annars inte hade provat.

Rabble Communications AB (556807-2424) är ett svenskt aktiebolag lett av VD Daniel Zeitoun samt ett investerarteam av erfarna entreprenörer under ledning av styrelseordförande Martin Wattin.