Svensk Energi

Svensk kärnkraft står bättre rustad inför vintern i år

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 12:30 CET

Den svenska kärnkraften är bättre förberedd denna vinter för att kunna producera el. Det är välkommet med tanke på att de svenska och nordiska vattenmagasinen har underskott på vatten inför vintern.

Situationen för den svenska kärnkraften är väsentligt bättre inför den kommande vintern jämfört med den förra. Förra årets stora moderniseringsarbeten drog ut på tiden och kärnkraften kunde inte leverera tillräckligt med el när den som bäst behövdes. Det i kombination med ökad efterfrågan på el på grund av kyla och begränsningar i elnäten från Norge gav höga elpriser. Det konstaterades vid Svensk Energis Energilunch under måndagen.

– Det är bra att Sverige och svenskt näringsliv i vinter kan förlita sig mer på kärnkraften än förra vintern. Kärnkraften går bäst när den producerar för fullt. Den har en mycket viktig roll rent tekniskt för basproduktion av el i det svenska elsystemet. I Sverige löser vi alltså detta med kärnkraft medan många andra länder använder fossilbränsleeldade kraftverk, som har liknande egenskaper som kärnkraften. Men med den skillnaden att kärnkraften inte har de höga utsläppen av koldioxid, sa Svensk Energis vd Kjell Jansson.

I vinter är kärnkraften mer tillgänglig för elproduktion. Elförsörjningen kan ändå bli ansträngd, då det saknas vatten i såväl de svenska som de nordiska vattenmagasinen. Just nu saknar de nordiska magasinen cirka 17 TWh el (miljarder kilowattimmar) jämfört med normalläget. I ett läge som detta är det extra viktigt att övrig elproduktion kan användas så mycket som möjligt.

Kärnkraftsproducenterna har inför vintern valt att prioritera leveranssäkerheten från kärnkraften före större upprustningar. Vattenfalls Chief Nuclear Safety Officer Per-Olof Waessman talade om säker och stabil drift både på kort och på lång sikt. Vissa moderniseringsarbeten skjuts upp till senare tillfälle. Ingemar Engkvist, vd hos E.ON Kärnkraft Sverige uttryckte sig klart:

– Vi gör allt för att säkra en stabil elproduktion i vinter och kompromissar aldrig med säkerheten. Vi prioriterar säker vinterdrift och skjuter därför på moderniseringen av reaktorn Oskarshamn 2.

Stora investeringar pågår i såväl kärnkraften som i övrig elproduktion. Mellan år 2006 och 2013 investerar E.ON som exempel 58 miljarder kronor i produktion och distribution av el, värme och gas. Kjell Jansson underströk vikten av att underlätta för investeringar:

– Det är av största vikt att det blir enklare att få tillstånd att bygga nya kraftverk i Sverige. Detta liksom att elnäten förstärks är de två viktigaste signalerna som vi vill skicka till beslutsfattare inom energiområdet.

Mer information finns på
www.svenskenergi.se.

Kontaktpersoner:

Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobiltel: 0705-84 84 81
Kalle Karlsson, kommunikationschef Svensk Energi, mobiltel: 0733-01 73 68
Göran Lagerstedt, kärnkraftsansvarig, Svensk Energi, mobiltel: 0706-77 27 74