Vänsterpartiet

Svensk Kassaservice får inte bli en Svarte Petter

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 14:32 CEST

- Svensk Kassaservice får inte bli en Svarte Petter som ingen vill ha och som bollas mellan olika myndigheter.

Det säger Karin Svensson Smith och Karin Thorborg, båda representanter för vänsterpartiet i riksdagens trafikutskott, dit ärenden om Posten hör.

- Det förslag som idag läggs fram av utredaren Susanne Lindh går ut på att lämna över den lönsamma delen av verksamheten till marknadskrafterna och därefter försöka hitta aktörer som kan eller är villiga att ta på sig uppdraget där marknaden inte är intresserad, säger Karin Thorborg och Karin Svensson Smith.

- Dessa aktörer kan komma att växla om det uppstår problem med lönsamheten, vilket kommer att bidra till ryckighet i verksamheten. Risken är påfallande stor att servicen försämras.

- Vi anser att Svensk Kassaservice inte kan avvecklas förrän man har garantier för att någon tar på sig ansvaret att erbjuda betalservice för de ca 175 000 personer som i dag inte har något annat alternativ än Svensk Kassaservice, säger Karin Thorborg och Karin Svensson Smith.

Utredarens förslag innehåller inget som helst krav på bankerna att ta sin del av ansvaret.

- Det är verkligen dags att kräva att även bankerna tar ett ekonomiskt ansvar! säger Karin Thorborg och Karin Svensson Smith.

Mer information:
Karin Thorborg, tel. 070-237 38 13
Karin Svensson Smith, tel. 070-343 95 15


Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se