Resegeometri Nordic AB

Svensk konferens- och mötesbarometer 2012

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 10:40 CET

Svenska företags planerade behov av konferenser utanför egna lokaler (konferensindikatorn) visar fortfarande på tillväxt. Konferensindikatorn har visserligen sjunkit något jämfört med förra mätningen i augusti 2011, men pekar fortfarande på en total ökning av konferenser med i genomsnitt ca 0,5 % kommande sexmånadersperiod. 18 % av företagen avser att öka sina konferenser, och 11 % säger att de i någon mån kommer att minska.

– Återigen positiva signaler från svenskt näringsliv. Den pågående marknadsoron har inte lett till några större budgetförändringar avseende företagens konferenser, vilket är en viktig indikator då våra tidigare mätningar har lärt oss att detta är en mycket konjunkturkänslig bransch säger Jan Borg, vice VD på Resegeometri Nordic AB.

I undersökningen bedömer också de kvalificerade konferensinköparna några av de största konferensaktörerna, och de bästa aktörerna i respektive kategori är:

  • Svenska Möten får högsta rekommendationer av svenska konferensinköpare i kategorin bokningsbolag/förmedlare/arrangör
  • Resia får högsta rekommendation av svenska konferensinköpare i kategorin resebyråer
  • Rica Hotels får högsta rekommendation av svenska konferensinköpare i kategorin hotellkedjor
  • Viking Line får högsta rekommendation av svenska konferensinköpare i kategorin rederier
  • Branschens totala rekommendationsgenomsnitt är dock fortsatt negativt, vilket indikerar en fortsatt stor förbättringspotential generellt sett i hela konferensbranschen

Fakta om Resegeometri och Svenska Konferens och Mötesbarometern:

Svenska Konferens och Mötesbarometern är en oberoende mätning av svensk mötes- och konferensmarknad bland närmare 1000 kvalificerade konferensinköpare på svenska företag. Undersökningen genomförs två gånger per år (februari och augusti) av konsult- och analysföretaget Resegeometri Nordic AB i samarbete med QuickSearch Sweden AB. Undersökningen ingår i Resegeometris undersökningskoncept ”The Nordic Business Travel Barometer” bestående av ett flertal olika undersökningar och analyser för en oberoende granskning av den Nordiska affärsresemarknaden.

Resegeometris verksamhetsfokus är Nordisk reseindustri i ett globalt perspektiv medan Quicksearch har ett bredare branschoberoende perspektiv med både egen mjukvaruutveckling och metod för genomförande av bland annat bransch-, kund- och medarbetarundersökningar.

För mer information:

Jan Borg, Resegeometri                                          Jan Ogner, Resegeometri

+46 (0)739-01 07 22                                                 +46 (0)733-82 88 44

jan.borg@resegeometri.se                                       jan.ogner@resegeometri.se

www.resegeometri.se                                               www.resegeometri.se