Junilistan

Svensk Krav-märkning hotas av EU

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 09:59 CEST

– EU-kommissionen vill förbjuda Sveriges möjlighet att informera om den ekologiska märkningen som i dag ställer högre krav än EU:s minimiregler. Därmed hotas svensk Krav-märkning. Regeringen måste aktivt motverka det som håller på att ske, anser Hélène Goudin, EU-parlamentariker för Junilistan.

EU-kommissionen vill centralisera regelverket för ekologiska livsmedel och ekologiska märken. Att handeln med ekologiska produkter ska underlättas är naturligtvis bra, men konsekvenserna av Kommissionens förslag är förödande, menar Goudin som är ledamot av EU:s miljöutskott, där folkhälsofrågorna hör hemma.

– EU:s likriktning leder till att miljöambitionerna sänks och att vi inte längre kan konkurrera med bättre ekologiska produkter, avslutar Hélène Goudin, med en uppmaning till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist att försvara svensk miljömärkning i EU:s ministerråd.

Hélène Goudin har lämnat in en skriftlig fråga till kommissionen angående märkningen av ekologiska produkter. Frågan bifogas nedan.

För ytterligare information:
Hélène Goudin, 0703 917 256
Malin Thalin, 0707 929 111

----

Fråga till kommissionen
Inlämnad 2006-04-06

Märkning av ekologiska produkter

Sedan 1991, har EU gemensamma minimiregler för vad som får kallas ekologiskt jordbruk och ekologiska varor. Sverige har, genom KRAV- märkningen, infört hårdare krav för ekologisk produktion. Den 21/12 2005 lade Kommissionen fram ett nytt förslag till förordning om Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (EEG, nr 2092/91). Artikel 20 i kommissionens förslag behandlar Märkning och reklampåståenden. Av denna artikel framgår följande: ”Allmänna påståenden om att en särskild uppsättning privata eller nationella normer för ekologisk produktion är strängare, mer ekologiska eller på annat sätt överlägsna reglerna i denna förordning får inte användas på etiketter eller i marknadsföring..."

Konsumenterna i medlemsländerna kan därmed inte få information, om att en vara är producerad enligt mer långtgående krav än de minimiregler som EU har fastställt. Varför anser Kommissionen att nationella märkningssystem för ekologiska varor och produkter inte ska få informera om de högre miljökraven än de som EU har fastställt? Anser inte Kommissionen att påverkan på det konventionella lantbruket, att ställa om till ekologisk produktion, riskerar att minska, som en konsekvens av artikel 20 i Kommissionens förslag?