PYS validering AB

​Svensk kultur integreras i språkutbildning för nyanlända läkare

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2017 08:22 CEST

Ett nytt alternativ för att lära sig medicinsk svenska och validera sina språkkunskaper, vilket är nödvändigt för att ansöka om legitimation hos socialstyrelsen, ger utländska läkare och annan vårdpersonal praktisk inblick i den svenska kulturen samtidigt som de lär sig språket.

Sofi Tegsveden Deveaux, som ansvarar just för den kulturella delen i kursutveckling och pedagogisk ledning på PYS validering AB, hävdar att svenskar i allmänhet ofta har svårt att sätta sig in i hur den svenska kulturen kan upplevas utifrån:

“Vi svenskar har ofta dålig koll på vår egen kultur, och börjar gärna rabbla om midsommar, köttbullar och demokrati om vi ombeds berätta om oss själva. Från ett interkulturellt perspektiv är de här väldigt ytliga attribut, och egentligen inte unika för Sverige. Istället handlar det om att förstå värderingar, vanor och kommunikationsmönster, som kan vara mycket svåra att sätta fingret på.”

I ett vårdsammanhang kan det vara värdefullt att ta upp hierarkier, social status och vad vi förväntar oss av auktoriteter, såväl internt - till exempel mellan sjuksköterskor och läkare, som mellan vårdpersonal och patient. I Sverige ses det exempelvis som helt naturligt att en läkare inte har svaret på allt, och måste konsultera en kollega eller till och med googla symptom. I en kultur med ett högre osäkerhetsundvikandeindex inger läkaren istället förtroende genom att ge sken av att kunna alla svar, även om så inte är fallet. Här är det lätt att döma varandras synsätt från respektive håll, om man inte kan lokalisera en sådan här kulturyttring i ett större sammanhang.

Språkkurserna på PYS validering AB är skapade för att ge ett kommunikativt sammanhang för deltagarna, vilket i praktiken innebär att de inte bara lär sig att säga vad de skulle ha sagt på sitt jobb i landet de kommer ifrån, utan även hur kommunikationsnormerna och de sociala koderna inom svensk vård ser ut. Samtidigt trycker Sofi på hur viktigt det är att respektera varje individs förmåga att reflektera över vad kulturella skillnader kan innebära:

“Man får inte skriva de här mycket kompetenta yrkespersonerna på näsan och säga att det här är det enda rätta sättet att säga något på. Istället samtalar vi om hur typiska svenskar kan reagera om man presenterar saker på ett eller ett annat sätt. Sedan får var och en avgöra hur han eller hon förhåller sig till det.”

Klara PYS och arbeta i Sverige!

PYS (prov i yrkessvenska) medicin validerar kunskaper i svenska språket hos utländsk sjukvårdspersonal som ansöker om legitimation för att arbeta i Sverige. Dessutom innebär ett godkänt resultat att man kan det yrkesrelaterade språket i kontakt med kollegor och patienter, vilket gör deltagare till attraktiva sökande på arbetsmarknaden. 

PYS validering AB erbjuder prov för alla vårdyrken samt webbaserade kurser, öppna för deltagare från hela världen.

Bakgrunden är att Socialstyrelsen sedan 2016 kräver färdigheter i det svenska språket på nivå C1 enligt GERS (gemensam europeisk referensram för språk) för all sjukvårdspersonal utbildad utanför Sverige. Bristen på sjukvårdspersonal är stor i alla landsting, och samtidigt finns outnyttjad kompetens hos nyanlända.

Bakom PYS validering AB står två verksamma aktörer inom svenska som andraspråk, Yrkessvenska A-Ö och Bee Swedish AB, och är grundat av Emil MolanderDjina Wilk och Sofi Tegsveden Deveaux.