RemoteX Technologies AB

Svensk Markservice flyttar den mobila serviceprocessen till molnet

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 15:04 CET

Inter IKEA Investments-ägda Svensk Markservice har efter en omfattande utvärdering valt molntjänsten RemoteX för att rationalisera hanteringen av mobila serviceorder. Lösningen integreras med Agresso och innebär ett stort steg för att förbättra kundservice och intern effektivitet.

Svensk Markservice är ett av Sveriges största företag inom markskötsel och är ett av få Svenska bolag som har kapacitet att hantera stora nationella uppdrag parallellt med lokala entreprenader.

Med den integrerade lösningen från RemoteX får Svensk Markservice ett komplett stöd för service med allt från registrering, kompetensmatchning, återrapportering och attestering av de jobb som ska föras över till Agresso.

 - ”Våra behov handlar primärt om enkelhet och användbarhet med ett minimum av teknisk komplexitet. Genom att ansluta oss till RemoteX får vi tillgång till hela nätverket av redan tidigare anslutna företag samtidigt som våra medarbetare i fält kan ta emot och återrapportera jobb via Smartphones. Valet innebär även att vi kommer kunna erbjuda våra kunder återkoppling och statistik online”, säger Fredrik Danielsen, VD på Svensk Markservice AB.

För ytterligare information RemoteX, vänligen kontakta
Conny Berghald, CEO, RemoteX Technologies AB
E-post: conny.b@remotex.se Telefon: 08 559 23 427, Mobil 0708 580 110
www.remotex.se

Om RemoteX – En ledande leverantör av mobila ärende- och arbetsordersystem.

RemoteX är det ledande nordiska molntjänstföretaget inom serviceorderhantering för fältservicebranschen.. Vi arbetar hårt för att ge våra kunder ett optimalt verksamhetsstöd för alla typer av processer mellan kontoret och fältet. Sedan 2001 har vi framgångsrikt levererat tusentals labonnemang för ärendehantering och mobila arbetsorder. Arbetsordersystemet levereras som en tjänst över internet (SaaS) utan höga investeringskostnader och kan köras både off- eller online oavsett val av teknik. Dessutom så finns standardiserade kopplingar mot vanliga ekonomi- och affärssystem på marknaden.

Med mobila arbetsorder kan våra kunder minska sin administration och miljöpåverkan, förkorta ledtider från order till faktura och att enklare styra fältverksamheten mot bättre lönsamhet och högre kundservice. Mobilt stöd finns för typiska ärenden så som felanmälan, installationsorder, sk. ÄTA-order, serviceprojekt, besiktningar, ronderingar, serviceorder, planerat underhåll, garantijobb, driftsavtal, checklistor, tidrapportering, resursplanering, mobil orderhantering, fakturaunderlag, veckorapporter och löneunderlag m.m.

För mer information: www.remotex.com